onsdag 7 november 2007

Independent media...

[Uppdated November 8 in the end]. I have written to our two biggest newspapers and informed about the ACE-study... I have written to the TV-program "Fråga doktorn" and informed about the ACE-study a couple of times... Informed about the fourth newsletter...

No reaction at all!

I have informed about Kirkengen, her existence (in a neighbor country too!!!), and about her books...

Still no reaction!!

So "ingrained" (and I have a feeling it has become more again)... A backlash in the whole society, yes, in the whole world??? In many areas?? To a more and more authoritarian society and world?? Absolutely forbidden to blame the parents??

And, yes, a lot of money is involved in a lot of things!? And economic interests...

In psycho-history they mean that people with needs for power belong to what they call the backward (efterbliven in Swedish) psycho classes (if I remember right)...

Addition: one of many walls of silences?? Both here and there, on many levels and in many circumstances?

Jona in third grade came and played the chords to "Sailing"... Now he wanted to play "Mamma Mia" as his cousin Samuel... Jona was the last pupil for today. His little sister, Nella two years, seem to have a lot of own wills and wants!! She can really say "NO!!!" From the bottom of the stomach, with naughty glitter in her eyes. Today it came a lot of snow, so now many children have zip-suits. And Nella absolutely didn't want dad to help her dress when Jona had finished his playing!! "NO! I!!" She should do it herself!! Here you have to have patience!! :-) But she is very cute that little girl...

And the middle child Gabriel, which is almost invisible between his big brother and little sister, also showed that he has an own will and that he too can say "No!!"

It's extremely fun to write on the white-board! Think - todays children with computer and things wanting to write on the white-board... Comforting that it is so... And there at the white-board Gabriel also said "No!!" to his dad!! I couldn't help smiling with glittering eyes...

Not being allowed to be sad... Or to cry... To be tired and out of mood struck me... Always a "Chinese smile"... Not allowed to have the feelings one had. They were corrected too!? As if it was something wrong with one??

And later you are corrected again and again... Told how to feel, think, react and how not to feel, think, react...

Losing all patience over the stupidness in the world...

More about Mamma Mia here. Josefin Brink on propaganda...

About increasing "mild" violence from parents towards their children (in Swedish) by the Swedish journalist Åsa Petersen (I react strongly against this, that violence is more "allowed", not against Åsa Petersen and what she writes!! On the contrary. And I dislike Nanny-programs from deep in my heart. I don't watch them freely. Would NEVER do that!). She writes:

”…det rör sig om ett samhällsklimat som hårdnar. Som de obehagliga nannyprogrammen och en strängare syn på barnuppfostran är exempel på [Exakt!!!].

Det är inte så poppis med förklaringar och dialog. Det är mer poppis att skälla ut och huta åt. Pennalism i stället för pedagogik, om man så vill.

Ta skoldebatten. 'Ordning och reda', är orden på modet. Visst är det nödvändigt med lugn och ro för att barnen ska lära sig nåt. Men hur uppnår man lugn och ro? Genom att göra barnen trygga och starka, så att de kan kräva sin och andras rätt? Eller genom att skrämma dem till tystnad, förvandla dem till hunsade tryckkokare som exploderar på rasterna när lärarna inte ser?” [ja, kolla detta!!! Hemskt! Varför gör en ung person sådana saker? De flesta kursiveringar är mina. Och kolla detta; om Norge är ett progressivt land!? Också om temat milt våld mot barn! Miller hänvisar till sina flyers och där finns en som rör "rötterna till våld"!

Uppdaterad 8 november: kolla denna artikel om pappa som örfilade upp sin son när han skulle hämta honom på dagis. Pappan var på dåligt humör redan när han kom. Personalen hade lagt en blankett för inkomstdeklaration i barnets fack till råga på allt. Och slutligen ville sonen vara kvar och leka… Pappans sinne rann över… Två i personalen blev vittne till händelsen och anmälde pappan, som blev dömd att betala skadestånd till sonen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sukk! Jeg har også mailet til en rekke journalister, politikere osv. ang. ACE-studien, Kirkengen og sånne ting.

Ingenting skjer.

Eller kanskje hjelper de mange dryppene litt likevel - på sikt. Jeg har jo et par ganger kjent igjen "mine" ting i noe journalister eller politikere har skrevet senere, men da er det de som tar "æren"...

k sa...

Jo, kanske kan detta påverka på sikt...