onsdag 9 januari 2008

Varför frågar ingen barnen?

foto taget från ett av mina arbetsrum januari 2007.
I norska Aftenposten se denna artikel från 3 januari år "Varför frågar ingen barnen?" Där står bland annat att en nyligen presenterad rapport, NOVA, visar att (min översättning från norskan):

"...det finns ett samband mellan att vara utsatt för våld, vara vittne till våld i uppväxten och förekomsten av ångest, depression och självmordsförsök.

Våld ger många konsekvenser.

Både från vår egen kliniska praxis och från ett efter hand stort antal forskningsrapporter vet vi att barn som utsätts för våld eller som är vittne till våld, är i farozonen för att utveckla en räcka psykiska och fysiska lidanden. Dessutom för våld med sig nedsatt koncentration, problem med inlärning och samspel med andra. För några blir problemen synliga först i vuxen ålder.

Konsekvenserna av våld ser ut att bli större ju vanligare och allvarligare perioderna är. Mest allvarligt är det när våld förekommer i komination med andra belastningar i familjen - som rus, psykiska lidanden/sjukdom, omsorgssvikt, dålig ekonomi och sociala problem. Samtidigt kan barn uppleva allvarliga konsekvenser också av få våldsepisoder.

Litet skall till

/.../ Även så kallat 'mildare våld' kan få allvarliga konsekvenser: att ruska, lugga dämpar varken konfliktnivån eller aggressionen hos utövaren. Tvärt emot ökar aggressiva handlingar aggressionsnivån och risken för nya aggressiva handlingar. Spärrarna för den vuxne kan börja ge efter och tröskeln för att använda våld blir lägre."

Det står att det finns få hjälpinsatser, men att de metoder som finns för kartläggning av våld är goda. Så man skulle kunna förhindra en massa??

Och man skulle kunna hjälpa dem att bearbeta senare som inte fick hjälp då under uppväxten genom att ännu öppnare prata om dessa saker.

Se om s.k. gränssättning av barn, ”Super-Nanny gör föräldrar våldsamma” samt slutligen om Dr. Phil.

Dr Phils hemsida, om honom på Wikipedia och artikel från igår i SVD att han ställer in Britneyshow. Jag ser inte frivilligt nanny-program eller Dr Phil vill jag bara understryka...

Inga kommentarer: