söndag 27 januari 2008

How To Stop the Downturn...

Se Stiglitz om ”How To Stop the Downturn”, ("Hur man ska stoppa nedgången" i ekonomin) publicerad 23 januari 2008 i New York Times!!

Där Stiglitz skriver att USA borde stärka arbetslöshetsförsäkringen, stödja utbildning, uppbyggnad av infrastruktur… Han skriver också om skatterna och Bush politik, där medel- och låginkomsttagare har haft det tufft de senaste åren. Att höginkomsttagarna fick skattelättnader av Bushaministrationen 2001, vid den föregående hotande recessionen, en grupp som redan tidigare fått lättnader...

Man utnyttjade den hotande recessionen för ytterligare skattesänkningar!! Vilket gagnade dem som redan hade det bäst!! Medan låg- och medelinkomsttagarna har lidit (som han skriver!!?).

Se andra hälften av tidigare inlägg.

Inga kommentarer: