tisdag 29 januari 2008

Tankeredskap...

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin.

Göran Greider skriver i svar på brev till ledarsidan om borgerliga skribenter och deras ”tankeredskap” att de nog varken har högre eller lägre intelligens än han och det är inte den han syftar på. Han menar att de ignorerar (eller struntar i) sociologiska perspektiv och teorier som berör klassfrågor (eller teorier, idéer om hur människor i olika sorters sammanhang fungerar??) och bara ser till individer (som om människor lever i vakuum!?).

Han påpekar också att bland annat, så har högre tjänstemän i genomsnitt alltid bättre hälsa än lägre tjänstemän och LO-medlemmar. Ja, generellt är det så!? Likaså är risken att drabbas av arbetslöshet högre för dem med lägre utbildning. Och han skriver:

När det gäller den sociala tryggheten på dessa områden har den sittande Alliansregeringen kraftigt försämrat ersättningarna - och då kommer en reaktion från breda folklager. Det är det som gjort att Alliansen har så usla opinionssiffror [och risken är att människor börjar rösta på partier som sverigedemokratena, därför att s vill föra en liknande politik, fast kanske inte riktigt lika uttalad, som sittande regering?]. Men, och det är min tes, borgerliga tänkare har inte tankeredskapen för att analysera detta: de ser ju enbart individer och kan inte förstå den kollektiva reaktionen i opinionen.”

Nej, de förstår överhuvudtaget inte hur människor funkar?? De lever i helt andra sfärer än "vanligt folk"?? Och de är inte intresserade av att förstå vanligt folk??

Roland Spånt skriver också i ledaren ”Tro dem inte!" Han skriver bland annat:

”Bush ställer motvilligt upp på stimulanserna eftersom hans parti och hans presidentkandidater ligger så risigt till. Och han har lyckats att få med att en tredjedel av satsningen ska gå till meningslösa stöd till företag.
Han har hittills lyckats stoppa bättre ersättningar till det växande antalet arbetslösa. Men i bästa fall kanske kongressens tyngsta kammare, senaten, förmår att köra över presidenten och ge en bättre stimulans till ekonomin genom satsningar på att ge dollar till de arbetslösa, delstaterna och annat som snabbare skulle få igång hjulen. Paradoxalt att under decennier har ledande ekonomer predikat att regeringarna inte ska försöka styra ekonomierna utan stå 'fastbundna vid masten likt Odysseus och inte ge efter för sirenernas lockrop'.
Det är också grundelementet i EMU-projektet. Inom EMU får inte budgetunderskotten ökas när de är så höga som de redan är i USA. Och i USA kommer nu stimulanspaketet att ytterligare kraftigt öka budgetunderskottet. Men eftersom USA i likhet med Sverige är fria från EMU:s tvångsregler kan man där markant öka budgetunderskotten och stimulera ekonomin.
Potentaterna i Frankfurt och Bryssel tackar nog sin lyckliga stjärna att inte USA har samma regler som EMU!”

Se också artikeln av Joseph Stiglitz om hur man enligt honom kan stoppa nedgången.

Martin Ingvar i morgonsoffan imorse angående att människor använder mediciner som är avsedda för dem med t.ex. Alzheimer för att öka sin intellektuella kapacitet (studenter gör detta bland annat, inte minst i USA lät det som, även som försöksverksamhet??). Alltså en form av intellektuell doping. Men han menade att effekterna är marginella med hänsyn till diverse faktorer, bland annat vad gäller bieffekter och att vi borde lära oss att vårda hjärnan på andra sätt, bland annat genom att kanske sova en timme mer per natt (om vi kan!!!). Han sa:

"Det är utförandet och användandet av kunskaper som stressar."

Ja, så är det?? Bland annat när man kommer ut i arbetslivet!??? Martin Ingvar har en egen hemsida, se också här och här. Se också artikel om att skolan inte är anpassad efter hjärnan. Där står bland annat:

"Ett av hans favoritämnen är att dagens skola inte tar vara på varje barns biologiska möjligheter. Han har föreläst på Högskolan för lärarutbildning, på Skolverket och i många andra skolsammanhang [mer vad för reellt har egentligen hänt??].

- Barn som är otrygga, stressade och trötta när de kommer till skolan - och det gäller allt fler - har större behov av en optimal pedagogisk relation och situation. De som har inlärningssvårigheter skadas mest av en skola som saknar ett dokumenterande arbetssätt. Om man inte mäter inlärningssvårigheter förrän i 8:an finns det ju inga inlärningssvårigheter förrän i 8:an - och då har tåget redan gått [och varför är de trötta och har inlärningssvårigheter? Och alla duktiga, snälla, tysta??]

Martin Ingvar menar att om samhällets mål är att så många som möjligt ska vara utrustade med en komplett social och kunskapsmässig verktygslåda, då måste man också aktivt kompensera för olika förutsättningar.

- En skola med brist på struktur och feedbackfobi drabbar väldigt ojämlikt. Att inte mäta och belöna är en välvillighetens tyranni som cementerar elevernas klassbakgrund [ja, men det beror på sättet man gör det på!!?? Hur man bertygsätter och värderar barn och ungdomar].

- Och man kan vara säker på att man inte växlar ut det mesta av det bästa hos de flesta."

1 kommentar:

Anja sa...

Ja, det här med skolan alltså. Alla studier som har gjorts på s.k. skoltrötta barn har visat att om man gör lektionerna roligare så lär sig barn mer och kommer gärna till skolan. För skolan är (om den är bra) trots allt en trygghet för i övrigt utsatta barn och man behöver inte släpa dom dit. Det gäller bara att inte stöta bort dom! Men dessa forskningsresultat förvånar alltid alla, både forskarna och lärare osv. Och jag blir så trött. Det känns som att det finns en sån STOR och STARK inbyggd föreställning om att inlärning MÅSTE vara tråkigt - som om det vore själva tråkigheten som gör mest nytta. Och vuxna är JÄTTERÄDDA för att tillfredsställa barn på olika sätt.

Ja, det var bara en snabb tanke till det jag läste om skolan men hela inlägget var mycket intressant!