fredag 18 januari 2008

Mer om homo ludens...

tyskt frimärke med Pippi Långstrump.
[Något redigerat på kvällen, samt 19 januari]. I "Brev till ledarsidan" finns kommentar till Göran Greiders ledare i föregående blogginlägg från en kvinnlig riksdagsledamot för folkpartiet.

"Efter att ha läst onsdagens ledare där Göran Greider ondgör sig över skolminister Jan Björklunds förslag att få ge skriftliga omdömen från åk 1, vill jag poängtera några saker. Dels handlar det inte om betyg från åk 1 utan skriftliga omdömen som varje skola avgör hur de ska se ut. Betyg ska komma från åk 6.

Redan i dag sker utvecklingssamtal mellan lärare och föräldrar, för att underrätta hur det går för barnet. Skillnaden är inte alltför stor, Greider! Men tydligen anser Greider detta då han mot slutet av sin ledare drar paralleller mellan stryk och betyg!! (Lite betyg har inte skadat-lite stryk har inte skadat). En för mig ganska osmaklig parallell.
Mina erfarenheter säger mig att de flesta föräldrar vill ha koll på hur deras barn utvecklas och samspelar med andra barn. Vi i folkpartiet gör inte detta för att skada barnen, vilket Greider vill tro. Precis tvärtom; detta genomförs därför att vi tidigare ska kunna hjälpa de barn som behöver mer stöd och hjälp."

Här talas det om föräldrarna igen... Hmmm, "du ska hedra din fader och din moder..." och icke ifrågasätta dem?? Man ska stå i givakt för föräldrarna? Deras behov som ska fyllas? Inte minst av vuxna människor? Gentemot sina egna föräldrar en gång i tiden? "Titta nu hur duktig flicka/pojke är!? Hur bra jag förvaltar det jag lärde mig en gång!? Jag är evigt tacksam för att jag fick veta hut och lära mig lyda( ?)." Vilket ju förstås är tragiskt, men när det drabbar andra, med mindre makt, kanske ingen makt, svagare... Ju mer makt man har att påverka, desto större och allvarligare konsekvenser kan ens personliga förnekande få ju... Och man kan förvalta det mandat man fått på olika sätt också?? Mer eller mindre bra! Mer eller mindre till gagn för enskilda och för oss alla, för samhället och för världen i stort?? Och ens vilja att ta itu med ventuella såana här sakar kan också varaolika stor? Ja, vad menar vissa psykohistoriker om behovet av makt?

Därför införs också en Läsa-Skriva-Räkna-garanti, en extra satsning för att hjälpa de barn som behöver mer stöd.
Ja, det är väl bra… Om detta är bättre uttänkt än andra nyordningar?

"Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det är särskilt de barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition som är betjänta av en skola med kunskapskrav."

Men vad är ”kunskap”? Och vad är utmaningar och utmaningar?

Greiders svar:

"Jag tror naturligtvis att Björklund och folkpartiets förslag har tillkommit med de bästa avsikter - det skrev jag också - och det är ju precis det som är det värsta: Att ni tror på de konservativa idéer ni har. Till och med det av lärarfacken som annars brukar gilla Björklunds idéer, vänder sig emot detta senaste påhitt.

Folkpartiets skolpolitik innebär en återgång till en gammal och mer hierarkisk värld och innebär dessutom ytterligare ett farväl till de socialliberala ideal som tidigare präglat partiet.

Jag skrev i min ledare om den lekande människan, Homo ludens. Många reaktioner finns på nätet - de mest primitiva, med det mest våldsamt hatiska språket hejar förstås på Folkpartiet, vilket visar vilka slags andar ni väcker till liv numera.

Men det finns en del intressanta inlägg. Som det här: 'Jag lärde mig själv läsa vid fem-sex års ålder. Hade vi fått omdömen eller betyg vid den tiden hade det blivit än tydligare vilka som låg före kunskapsmässigt, och vilka som hade det svårt.

Bara det faktum att jag kunde läsa skapade en segregation till andra klasskamrater, någon sorts avund. Senare skulle det leda till det klassiska 'jävla plugghäst!' som de som har lätt för sig kallas av de som har det svårt.
Fler betyg ger fler motsättningar.
'

Eller detta: 'Tillsammans med lärare skulle jag som journalist skriva en lärobok i samhällskunskap. Jag tog fram sammanhängande texter som styckades sönder av lärarna - de ville ha in (ovidkommande) årtal och andra fakta de kunde kontrollera vid prov.

Texten blev helt osammanhängande. Och eleverna kan inte ha lärt sig något vettigt. Men plugghästarna fick nog bra betyg. Lära för prov eller för livet?'”

Hmmm, jo, det sker för "ditt (vårt, ert) eget bästa"!? Det där med nyauktoriära och nykonservativa tendenser... Att lyda och hålla tyst. Se Arthur Silbers Miller-essäer, vilka alla berör det här med lydnad och dess konsekvenser för politik, demokrati, samhälle, inte bara för enskilda individer.

PS. Apropå Pippi Långstrump stod det någonstans att hon skulle ha diagnosicerats med damp (den första läsarrecensenten i länken). Om damp på wikipedia. Se om hyperaktiva barn.

PPS. Vad var Pippi Långstrump uttryck för? Och hur tog sig henne uppror uttryck?

Se "The rebellion...".

Inga kommentarer: