lördag 19 januari 2008

Kvinnors röster...

sångglädje?

[Uppdaterad 20 och 21 januari i slutet]. Skulle vilja referera till en ledare av Maria-Pia Boëthius i ETC "Äntligen comeback för politiken" och en insändare i samma tidning av en man med rubriken "Varför så provocerande att en kvinna tycker till om politik?" apropå ledaren "Jag ger Obama min röst" av en 28-årig amerikansk kvinna - med ett kreativt arbete - Morgan Currie. Två texter på temat kvinnors röster kändes det helt plötsligt. Har anledning att fundera över detta personligen. Om när kvinnor äntligen börjar upphäva sina röster, sina kanske svaga röster...

Och hur många män som yttrar sig och sättet de yttrar sig på och hur de slipper igenom, vad och hur de än yttrar sig nästan. Om jag överdriver litet...

Insändarskribenten skriver att:

"Det är sällan jag känner mig nödgad att kommenera en text från förra veckan. Jag läste Jonssons oprovocerat fördömande kommentar och den väckte stor förvåning hos mig. Det låter bisarrt att så många kommenterat ledaren negativt. Att det är nästan uteslutande män förvånar mig inte, men fram till nu har tidningens läsekrets tillhört den tänkande, medvetna och reflekterande delen av samhllets medborgare. Jag påstår inte att jag själv tillhör någon upplyst elit men jag försöker i alla fall skita innan jag torkar mig i röven... /.../

Att Morgan Currie skulle vara 'naiv' eller inte förstå 'vad som är bäst för USA' är helt förryckta påståenden och en oerhört simpel form av kritik."

Jaaa, även nätvärlden domineras av män... Och det är just så ganska många också kommenterar!!?? De (ofta/st liberaler, allianshängare och högerfolk) talar om att andra skribenter, som de inte håller med, är 'naiva' 'inte förstår saker' osv. osv. osv. Det är ungefär alla de argument de har att komma med? Jo, det är som denne man skriver "simpel kritik"!!?? Och - det är okej om en man skriver dylikt, inklusive sätten han skriver på och språket han använder, även grammatikaliskt!??

Fast det är oerhört lovvärt att män tar bladet ur munnen så som denne man gjorde!!! Och denne man skrev väldigt bra! Jag blev jätteglad av att läsa hans insändare.

Han skriver vidare:

"Ledaren ifråga handlar för mig, precis som för Andreas Gustavsson (som på etc.se kommenterat reaktionerna på ledaren om Barack Obama), om en 'ung, amerikansk kvinnas tankar kring sitt lands framtid.'"
Och vad vet en ung (eller medelålders eller gammal heller) kvinna om någonting?? Och kommenterar de inte innehållet eller sakfrågor så får de hitta på dylikt eller angripa hur man skrivit; svenskan, grammatik osv.!!!?? Fast hon var "bara kreativt jobbande", så kan hon uttrycka sig? Ja, vadå kommentera innehållet?? Formen är viktigare är innehållet? Fast Emma som översatt erkände att översättningen skett under tidsbrist…

Han skriver vidare:
"ETC har fungerat som en svensk röst åt en människa som annars inte hade kommit till tals hos oss - ypperligt. Texten förmedlar även en känsla som jag tror ger rättvisa åt författarens avsikt och det är ett gott betyg."
Jo, och möjligheterna för fler har kommit att höja sina röster, människor som annars inte skulle ha kommit till tals kanske alls. Fast de kanske lätt drunknar på nätet? Men rätt som det är kanske i alla fall någon hittar det de skriver... Och hur som helst, bara möjligheten att någon läser...

Och, jo, det är konstigt (eller inte) att de personer som pratar om att "give children voices" och som nog också kan referera till Berit Ås och hennes härskartekniker inte riktigt lever som de lär... Inte kommenterar innehållet, men kan komma med små pekpinnar om grammatik och sättet att skriva, brister i ens språk...

Jag kan ju säga att jag har varit utsatt för det... Off-list så att säga...

Jag har tagit sånglektioner... Har en hel del (och har haft kanske hela tiden sedan jag börjat ägna mig åt röst, dock i högsta grad som en bisyssla!!!) funderingar om detta med stöd, som gör att rösten bär och att man inte sliter på röstorganen. Ja, helt enkelt det som handlar om att göra sin röst hörd!?? Hitta botten i den kanske man skulle kunna säga!?

Och ovanpå det så visar det sig i sångundervisning ofta (om jag förstått detta rätt) att tjejer går och drar in magen vilket inte befrämjar just detta med stöd...

Man har brukat prata om lärarattityder och deras snipiga pekpinnar... Och inte minst pianolärare med sina pekpinnar!!? Hoppas det ändå är litet skoj!

Och det där med att uppmuntra barn att sjunga - och att rita, istället för att påpeka att de sjunger falskt hur gruvligt falskt de än sjunger, och att rita fast de målar ett träd lila och en sol blå...

Man brukar säga att träning ger färdighet. Och att man ska utgå från det positiva som lärare, men helst undvika att lägga till ett "men..." Ens i tanken!??

Om härskartekniker står det att de syftar på:
"...olika sociala och retoriska manipulationer varmed en dominant grupp behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Uttrycket är myntat av den norska socialpsykologen Berit Ås som beskrev fem härskartekniker 1976. Vanligtvis är det någon av dessa fem som avses med termen härskarteknik, men Berit Ås har själv utökat listan med två till * och i vardagligt tal används ibland ordet härskarteknik om allmänt ohemula maktmanipulationer."
För att sätta sig på en annan och för att hävda sig används de? Och de används i en massa olika konstellationer och på olika nivåer? Och inte bara från man mot kvinna, utan kan också användas bland annat kvinnor emellan!?

* Den sjätte härskartekniken är objektifiering av kvinnors kroppar - att kommentera och diskutera kvinnors utseende i irrelevanta sammanhang.
Den sjunde är våld eller hot om våld -
Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.

Tillägg 20 januari: se Marita Ulvskogs artikel om hur Serigedemokraterna ska bemötas. Länkar rörande sång (både för vuxna som för barn och om musik).

Kerstin Berminge skriver om undersökning om den politiska kunnigheten och om vilka som faktiskt går och röstar samt att förr insåg man att demokratin var viktig att försvara, måste hela tiden försvaras, bland annat genom att man går och röstar!? (mer om demokrati här).

Det finns en del kvinnor på nätet som är viktiga för mig, flera kvinnors röster som jag återvänder till, apropå kvinnors röster...

Tillägg 21 januari: Och som den första kommentatorn skriver hos Kerstin Berminge: vad skulle de som gjorde stora uppoffringar för det vi har idag tycka om de såg hur det är idag vad gäller solidaritet, lojalitet och engagemang människor emellan (min tolkning?)?

Greider skriver faktiskt idag i ledare om att "Gapet är för litet" mellan framförallt blocken och vad detta kan leda till; en liknöjdhet där det slutar med ett gäspande folk!!? Och/eller att fascistiska partier får ett uppsving?? För det finns egentligen inga andra alternativ tycker folk? Otäckt! Jo, jag tror det kan ligga något i det!! I höstas pratade jag bland annat politik en kort stund med en granne (som är undersköterska?), hon sa att hon hade kunnat rösta på sverigedemokraterna i ren protest, eller om hon skulle kunna göra det i nästa val.

Jo, det skulle behövas litet passion, glöd och visioner från vänsterblocket... För jag tror på de underliggande idéerna, men jag skulle aldrig kunna rösta på sverigedemokraterna eller något liknande, fascistiskt parti, hur illa jag än tycker om våra andra partier!

Inga kommentarer: