lördag 26 januari 2008

Totalt ointressant...

[Uppdaterad 27 januari i slutet]. Göran Greider i ledaren "Totalt ointressant!" om den stora uppståndelsen kring Pär Nuder, att sakpolitiskt är detta helt ointressant och om att man är fast i nittiotalets tänkande, som mynnade ut i en återgång till gamla konservativa modeller:
"Landets alla kremlologer rycker nu ut för att analysera fallet Nuder. Varför inte analysera den ekonomiska politik som Nuder och Sahlin var och är överens om? Men det har varken socialdemokratins ledning eller Alliansen något intresse av: På den punkten är de ju i stort sett överens."
Om kremlologi står det:
"Det används även vardagligt i en överförd betydelse, då det gäller att gissa sig till vad en regering, företagsledning, styrelse eller ledningsgrupp tycker eller kommer att göra. /.../ Eftersom många politiska skeenden i Sovjet förblev hemliga, eller avslöjades först långt efter det att de inträffat, var utomstående bedömare tvungna att - med varierande resultat - försöka 'läsa mellan raderna' och gissa sig till vart den politiska vinden blåste."
Aha, man fick ägna sig åt tankeläsning!? Som en gestaltterapeut (!!) sa apropå en hög chef här som undvek att tala om vad han tyckte, "för han ville inte styra sin underordnade" (!!??):
"Om man inte är tydlig vet folk inte vad man ska reagera på!"
Och kremlologi har med Kreml att göra!

I wikipedia på engelska om Kremlinology finns bland annat Condoleezza Rice i en uppräkning som en bland flera framstående kremlinologer!!

Om "kreml" står det att det betyder:
"borg eller befäst stadsdel på ryska och är en vanlig benämning på gamla stadsdelar i ryska städer. Mest känd är Kreml i Moskva, och förknippas med den ryska makten."
Kreml finns i flera andra ryska städer, som Novgorod, Kazan osv.

Ulf Lundén skriver också om i "Omvänd och bortglömd", om Göran Skytte. Där står bland annat:
"Föraktet mot den traditionella arbetar- och fackföreningsrörelsen är lika helgjuten nu som när han tillhörde tokvänstern. Skillnaden är att han i dag skjuter sina pilar från högerflanken.

Det självupptagna jaget uppfyller alla hans tankebanor men har inget att göra med samhällskritisk analys.

Jag läser en annan bok, om arbetarna i Horndal och deras fackliga kamp. Föga glamouröst, fjärran från de stora scenerna. Vid sidan om kravet på höjda löner och minskad arbetstid, tog de strid för att dricka en kopp kaffe på arbetstid.


De hade inte tid med eget navelskådande som slutligen utmynnade i hovreportage om Sven-Göran Eriksson och artiklar om aktier i Privata Affärer. Göran Skytte tackar Gud för sin framgång. Vi andra får tacka dem som gick före och skapade välståndet."
I fredagspanelen igår morse reagerade jag också på Maria Abrahamsson och hur hon resonerade, ganska nedlåtande om människor som inte har hög utbildning... I alla fall som jag upplevde det. Panelen diskuterade nämligen Sören Holmbergs analys om svenska folkets kunnighet om vårt politiska system och den sjunkande politiska kunnigheten...

Här en pdf-fil om "Svenskt väljarbeteende 2002"...

PS. Kolla Ett hjärta RÖTT om Sahlin-Nuder-affären... Och det där om vad kvinnor får prata om eller inte... Kvinnor ska hålla sig till vissa saker? Precis så som det var inom en "överskådlig forntid"!! Ja, för inte så länge sedan skulle kvinnor hålla tyst när politik och dylikt diskuterades!! Och en del reagerar nog så fortfarande!??

Att läsa böcker troddes också sätta griller i huvudet på en, inom vissa (kanske alla) samhällskretsar!? Att ägna sig åt ett artistiskt yrke var inget riktigt jobb... (och inget som garanterade säkra inkomster heller). Ja, det där om att diverse olika röster borde höras i debatten! Inte bara ekonomers och statsvetares!!!

Uppdatering 27 januari:

Se Helle Klein om att "Mona gör helt rätt", om Nuder, Östros, utförsäljningarna, Odell osv.

Maria-Pia Boëthius skriver i ledare att högern inte kan hantera verkligheten, att de klagar på att vänstern ockuperat svenska medier fast de borde veta att de har fel. Hon undrar om detta kan bero på att högern inte kan hantera verkligheten. Hon skriver:

”Jag blir alltid lika häpen när den maktbärande högern i Sverige påstår att medierna är vänstervridna – naturligtvis eftersom jag själv tycker precis tvärtom. Har det någonsin funnits så många regimtrogna kolumnister, kommentatorer, experter, ledarskribenter, kulturjournalister, tänkare och tyckare i mainstreammedierna som idag?”

Jag blir också häpen, för så tycker jag att det är!! Där jag bor finns två lokaltidningar vilka jag alltså kan jämföra. Skillnaden är ganska stor. Den ena skriver inte kritiskt als om det alliansen gör… Jag har också tillgång till en annan lokaltidning, litet längre norrut ibland och det är likadant där… Så jag har svårt för att alls läsa de tidningarna, för jag tycker det är så mycket dåligt med den politik som förs. Bara på ren magkänsla känner jag: Nej!!

Och det är också oerhört skönt när jag nu förstår att fler reagerade/reagerar på den politik som (s) började för under 90-talet och fortsatte föra till de miste regeringsmakten… För jo, jag reagerade på 90-talet (överklappjakten på bland annat sjuka och neddragningarna i sjukersättningen och skuldbeläggningen av de utmattade och på annat sätt stressjuka).

Se också Johan Ehrenbergs krönika om kappvänderi i politiken i ”Gillar Ehrenberg Anders Borg?” där han bland annat skriver:

”Nationalekonomi är inte vetenskap. Det är politik. /…/ Som om vi levde i ett land där olika åsikter möttes i en fri och gemensam diskussion, spridd och diskuterad av alla [ja, det där med 'demokrati' och kvinnors röster!!?? Slog mig om begreppet 'kvinnan tige i församlingen' och sökte på det! Hmmm, och så är det där med kvinnopräster...]. /…/

Media är en teater. En berättelse om livet, regisserad av lydiga, köpta chefer. Alla samtal är riggade och regisserade, ingen får delta i ett debattprogram utan att ha frågats ut innan och fått sin roll – sina repliker – inskrivna i programledarnas planering. (Du tror väl inte de debatterar?) Få inlägg på debattsidor eller ledarsidor är annat än PR-texter. Ibland tror de som skriver det de skriver. Lika ofta är det bara 'en bra vinkel'.

Man kan inte delta i den här teatern utan att må dåligt av den. Varje inlägg i radio är del i en låtsasdebatt, varje diskussion ska handla om att göra bort 'motståndaren', ingen diskussion handlar om att mötas och kanske tänka gemensamt. Media är underhållning och i det ordet ligger faktiskt en jävla förolämpning. (Jag tror det var Sara Lidman som sa det i en ETC-intervju för länge sedan.) Att underhålla – tiden. Få den att gå. Vilket slöseri med mänsklig kraft.
Många vänner jag har, har dragit slutsatsen att det helt enkelt inte lönar sig att ens yttra sig via medier. Forskare, kritiker, egensinniga tänkare. Författare. Musiker. Intuitivt skyr de det som journalister kallar 'offentligheten' för att dölja att det handlar om 'förnedringsscenen'. Jag tror mina vänner intuitivt förstår att rädda sin värdighet.”

Ja, är det så? Fast det är egentligen ”synd” för att uttrycka det milt och försiktigt, för jag tror att om fler vågade säga högt vad de egentligen tycker – och känner - skulle det betyda mycket för många ute i stugorna!

”Vad? Är det okej att tycka och känna så här!!???”

Ehrenberg skriver också om kappvänderi och hur vi resonerar när det gäller (äldre) män och deras lappkast:

”Förresten är det inte bara Anders Borg som börjat lämna de mest förenklade nationalekonomiska normerna. I söndags skrev Assar Lindbeck – den värste av dem alla – att politiker bör ta bort överskottsmålet [ja, jag har undrat var den mannen försvunnit!? Inte för att jag saknat honom. Minns hans prat om 'särintressen' på 90-talet. Ja, det finns 'särintressen' och särintressen!!?? Och litet småironiskt, tydligen är några kusinbarn till mig släkt med honom på något sätt!?]. Alltså att man har 60 miljarder i överskott i statsbudgeten som inte används. Han förklarade också att det var en dum tanke att tro att vi idag ska spara för framtida generationer – som kommer att vara dubbelt så rika som oss (och därför har råd med sina egna gamla). /…/

Det pågår just nu en flykt ifrån nyliberalismens ’normpolitik’ [vad skönt!!!?] från ledande ekonomer av den enkla anledningen att den inte längre gynnar den fjärdedel av svenska folket som har det bäst [naturligtvis!!! Då måste man hitta på något annat som bättre gynnar dessa!!??]. Vill man fortsätta sänka skatter går det inte att hålla på med överskott.

Det här kan man ju ha roligt åt, det är alltid roligt att se gubbar göra piruetter. Problemet är att det inte möts av gapskratt och buanden från de som år efter år fört ut deras budskap och nu får höra att de ska tycka och säga tvärtom [min kursivering, med en trött suck och ett trött leende. Gubbar, ja!!??].

Utan bara allvarliga nickningar och skämtsamma rubriker [Precis!! Får kvinnor göra likadant och säga lika korkade och dumma saker och göra liknande kovändningar?]”

På sista sidan i Dagens ETC denna vecka står det om Joseph Stiglitz, som menar att globaliseringen som den artat sig snarare ökar än minskar orättvisor. Och han menar att Han började intressera sig för sociala och ekonomiska aspekter, som till exempel fattigdom och arbetslöshet, oavsett om de förekommer i utvecklingsländer eller i USA för fyrtio år sedan då han studerade matematik och fysik. Han bytte alltså inriktning. Erfarenheter på Världsbanken har influerat honom, där globaliseringsfrågan är central för frågan om hur vi ska uppnå jämlikhet, såg han inte bara fattigdom, utan också hur otillräckligt den hanteras [mina kursiveringar].

”I ekonomins namn genomfördes idéer som byggde på daterade teorier, på inbillade antaganden.”

Mer om Stiglitz här och här. Se också senare inlägg "How To Stop the Downturn".

På UR-sidan (i UR-länken) står det:

”Rika länder predikar ofta hur bra det är med globalisering, frihandel och marknadsekonomi. Men de lever inte som de lär och fattiga länder blir ännu fattigare.”

Boëthius skriver vidare:

”Jag undrar intresserat om det inte är själva verkligheten som är ’vänstervriden’ och att det är det som irriterar den svenska högern (som inte vill kalla sig höger, men kallar alla som inte är ’med dem’ för vänster.) Att den tycker att det är vänstervridet av själva planeten att hålla på att bli uppvärmd när ekonomin gick så bra och kapitalismen var på väg att segra på alla fronter. Eller att det är vänstervridet att 30 000 barn i världen dör varje dag när ju en hel del barn också överlever varje dag och att det är dem vi i Johan Norbergsk anda ska koncentrera oss på [jamenvisst!!! De andra skiter vi i??]. Eller att vänstervridningen har drabbat själva världsekonomin, att nedåtkurvan vi genomlever just nu är ett attentat mot tillväxten och visserligen verklig, men klart vänstervriden.”

Boëthius skriver också om media och dess köpta aktörer… Och om Jesus och den kristna högern… Pust!! Se tidigare inlägg om "Jesu sociala ursprung"!

”…meningsutbytet mellan Noam Chomsky och en journalist…
Kolumnisten: Men påstår du att jag är köpt? Ingen har någonsin talat om för mig vad jag ska skriva!

Chomsky: Det är jag fullständigt övertygad om. Ingen har någonsin sagt åt sig vad du ska tycka. Men om du tyckt något annat hade du inte haft det jobb du har idag!”

Journalisterna inbillar sig också till slut att de verkligen tror på det de skriver??

Hon avslutar med:

”Verkligheten, inte vänstern är alltför påträngande.”

Och se slutligen en insändare om apoteksmonopolet "Om alliansens förblindande ideologi":

"...näst intill obegripligt hur sverige har lyckats skapa denna relativa välfärd med ett stort, klumpigt, statligt apoteksmonopol som bromsat oss i alla år. Jag förstår bara inte hur vi har kunnat behålla hälsan och välfärden med alla dessa tillväxthämmande apotekare som aldrig försöker sälja på oss mer läkemedel än vad vi frågar efter och t.o.m. ibland, hemska tanke, erbjuder oss ett billigare."

Ja, är det vad som kommer att ske?? Vad kan vi komma att prackas på? Blir servicen verkligen bättre? Vad är det för egentliga fördelar, som jag inte ser!?? Vilka gynnas av detta? Någon? I så fall vilken? Se i tidigare inlägg om vilka privatiseringen befaras drabba, från en insändarskribent från pensionärsorganisation... (oj, här bidde det länkar och hänvisningar till höger och vänster!! Och enormt mycket text!).

"Några bärande skäl till en avreglering har enligt min mening inte kommit fram. /.../

...vilka utgör då majoriteten av apotekets kunder? Jo, de äldre. Ofta en person som kommer direkt ifrån vårdcentralen eller lasarettet med ett knippe recept i nypan. En människa som verkligen behöver den service och trygghet som Apoteket ger i dag. /.../

Har utredningen verkligen tagit reda på vad majoriteten av kunderna vill? Vi är många som upplever att vi får en bra service redan idag. Skall detta sättas på spel bara för att regeringen har en bergfast övertygelse om att allt vad staten äger eller driver kan skötas bättre av privata företag?

Låt inte förändringsraseriet återigen drabba de äldre!"

Inga kommentarer: