måndag 11 februari 2008

Alldeles för dåligt genomtänkt...

norska BO Reidar Hjermann.
[uppdaterad 12 februari i slutet]. I DD idag står det att vårdnadsbidraget införs i en av tre kommuner i Dalarna... Lärarförbundets kritiserar regeringens förslag och anser det vara för dåligt genomtänkt.

Det står att regeringen vill att vi ska få mer tid med våra barn, men som bidraget nu är utformat innebär det att man kan ta ut vårdnadsbidrag samtidigt som man jobbar heltid OCH gör avdrag för hushållsnära tjänster säger lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz. Vilket innebär att bidraget används till barnflicka eller andra privata lösningar (hur kul är det med en barnflicka rent parentetiskt?).

Bidraget är för dåligt utrett med avseende på de konsekvenser det får för förskolan anser förbundet. Pengarna kommer att tas därifrån. Och det finns ingen analys om hur kommunens ekonomi kan påverkas.

Denna reform begränsar barnens rätt till förskola och upphäver också likvärdigheten mellan förskolor i olika kommuner.

Dessutom kommer vårdnadsbidraget att utnyttjas av kvinnor som ändå skulle stanna hemma och det gäller i högre grad invandrarvinnor än andra menar man. Vilket innebär att de barn som mest skulle behöva förskolan inte får tillgång till den. Barnens språkbakgrund blir lidande. Vilket erfarenheter i Norge har visat.

Pengar "omfördelas" än en gång från de mest behövande till de minst?? Våra skattepengar går till vad?? Och här kommer ännu en dåligt genomtänkt sak... Av vår regering som glatt ramlar på i ullstrumporna.

Preisz menar att om man verkligen vill ha mer tid med sina barn så vore det bättre att ändra föräldraförsäkringen. Hon menar att om reglerna för SGI (sjukpenninggrundande inkomst) ändrades så skulle fler föräldrar ta ut längre föräldraledighet. En ledighet på deltid som successivt minskar ju större barnet blir?

Faktum är att en kollega häromdagen, som har två barn på dagis, sa att dagispersonalen där sagt att deras två små grabbars vistelse à 25 timmar (??) per vecka var idealet. De slipper vara där jättelånga dagar, men får ändå den stimulans som det innebär att träffa andra barn - och vuxna (på egen hand så att säga också och i en mindre omfattning till att börja med)... De tyckte att fler barn skulle ha det så.

Se tidigare inlägg "Mer om familje- och skolpolitik..." Med artiklar ur Lärarnas tidning om just vårdnadsbidraget och lärarförbundets syn på det bland annat. Och om (moralistisk) familjepolitik... (motsägelsefull, inkonsekvent - och moralistisk!! Se också dessa blogginlägg: här och här).

Det fanns också en artikel i dagens tidning om ett litet trendbrott: "Allt fler ensamma män söker familjerådgivning för enskilda samtal." Där står bland annat:

"Allt fler ensamma män kommer till kommunens familjerådgivning för enskilda samtal.

- Det är ett litet trendbrott även om det fortfarande är flest par och kvinnor som kommer, säger Leif Jonsson, enhetschef vid socialtjänstens Familjerådgivning - en verksamhet som är helt kostnadsfri.

Antalet enskilda samtal med män har ökat från 5,4 till 14,1 procent medan enskilda samtal med kvinnor minskat något från 22,2 till 18,0 procent./.../

Två tredjedelar är par som vill reparera sitt förhållande. Övriga kommer för andra samtal eller att de vill skiljas.


Ofta är det par mellan 30 och 39 år som hållit ihop mellan fem och nio år. /.../

Antalet barnfamiljer, med barn i åldrarna 0-6 år, har ökat till 43,4 procent år 2007 jämfört med 40,5 procent under 2006./.../

- Vi prioriterar ärenden med små barn. Ärenden med barn 0-20 år har ökat med 25 procent. Under förra året hade vi ärenden där 430 barn berördes.


En annan viktig bit är också att hjälpa familjer där det förekommer våld och hot. Totalt förekommer det i 15 procent av alla parrelationer som söker hjälp./.../

- Vi har absolut sekretess. När ett ärende är slutfört finns inga anteckningar hos oss. Det enda som kan bryta sekretessen är vetskapen om det skett våld och sexuellt utnyttjande av barn.
"

Alexander Perski säger också i artikel om stress - och trötthet:
"En annan utsatt grupp är småbarnsföräldrarna, med dubbla krav från familj och yrkeskarriär. Samtidigt förväntas de leva upp till alla sociala förväntningar.

- Småbarnsföräldrarna är en intressant grupp. Där hittar vi nu allt fler män. I dag kan inte längre alla män göra karriär på sina kvinnors bekostnad, och de drabbas nu av samma
."
Ganska trött; att fler män drabbas kanske måste till för att denna fråga ska lyftas upp och kanske göras något åt? Men eftersom det hittills varit mest kvinnor som drabbats så har prioriteringen av dessa saker varit ganska låg. Ursäkta, men så har jag faktiskt tänkt. För kunnandet saknas ju verkligen inte om stress, utmattning och om hjärnan... Litteraturen här är ganska stor!?

Tillägg 12 februari: Ett hjärta RÖTT skriver om jämnställdhetsaspekter (apropå att kvinnor toppat och toppar sjukskrivningsstatistiken) i detta inlägg...

Hade också fått ett mejl nu på morgonen från en vän i Norge som skrev att deras BO Reidar Hjermann blivit kickad. Han har gjort ett för bra jobb? Den nya BO måste kanske nu gå på tå för makthavarna tror vissa i Norge??

Tillägg på kvällen: fick tillåtelse av min vän att publicera hennes brev om barnombudet i Norge.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det nå nyutnevnte barneombudet er jurist, og barne- og likestillingsministeren som har utnevnt henne (de to kjenner hverandre fra før!), har understreket at den juridiske kunnskapen er en av årsakene til at hun fikk jobben etter Reidar Hjermann.

Hjermann er selv utdannet klinisk barne- og ungdomspsykolog, og han har derfor i sin periode som barneombud erstattet to psykologer ved Barneombudets kontor med jurister, nettopp for å styrke barneombudet juridisk.

Når Hjermann nå må gå av i april, jobber det ingen psykologer hos Barneombudet, men blant andre fire jurister og to jusstudenter.

- Visste departementet dette da de utnevnte det nye barneombudet? spør en journalist i avisen Verdens Gang.

- Naturligvis, svarer Hjermann.

k sa...

Vad??? Var orsaken att han fick jobbet att han är JURIST???? Att den juridiska kunskapen är en av orsakerna!!?? Men juristhjälp är väl inte svår att få?? Och jurister FINNS ju redan på barnombudets kontor!!

Man vill ha någon man kan styra och dribbla med??!!

Och ingen psykologkompetens kommer att finnas längre! (tror jag ska be att få publicera hela mailet min norska vän skrev...).

Anonym sa...

Det stemmer at det nyutnevnte barneombudet (en kvinne) fikk jobben fordi hun er jurist! Dette ble begrunnet med at man ville styrke barns juridiske rettigheter, som fokus på FNs barnekonvensjon. Men som du sier: Jurister er det mange av. Og Hjermann har selv brukt Barnekonvensjonen i sitt arbeid, blant annet for å få et klarere lovforbud mot all vold mot barn. Det er han, og ikke justisministeren, som har vært pådriver her.

Anonym sa...

I dag har vi fått vite at barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, som utnevnte nytt barneombud og sparket Reidar Hjermann, går av som statsråd. Årsaken er primært relatert til hennes private omgang og bekjentskap med barneombudet som hun utnevnte sist fredag.
Også det nyutnevnte barneombudet går av. Nå blir det spennende å se om Hjermann får fortsette.

Sigrun Tømmerås sa...

Den nye norske barne- og likestillingsministeren vil utlyse stillingen som barneombud på nytt. Så jeg skrev et innlegg som Klassekampen har på trykk i dag 18.03.:

LA HJERMANN FORTSETTE!

Klassekampen skrev 13. mars om forslag til hvordan barneombudet kunne bli mer uavhengig. Problemet nå er at dette ikke lar seg ordne på noen få uker. Barne- og likestillingsministeren må la Reidar Hjermann få en periode til.

Barn bør dessuten få slippe brått å bli fratatt tryggheten ved å ha et barneombud de kjenner. Mange enkeltbarn har sikkert opplevd den siste tiden som uforutsigbar og vanskelig.

Kontinuitet er viktig også for barneombudets arbeid. Hjermann fortalte til Aftenposten 8. mars at han har startet en del saker i et åtteårsperspektiv som han gjerne vil fullføre. En av sakene er det han kaller kampen mot hardhet i barneoppdragelsen.

I fjor fikk han Bispemøtet på banen med en uttalelse mot enhver form for vold mot barn og oppfordring til andre trossamfunn om å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden. Til Aftenposten uttalte Hjermann at han ønsker å fortsette arbeidet mot andre trossamfunn.

Reidar Hjermann har gjort en (be)tydelig innsats når det gjelder vold mot barn. I tillegg er akkurat denne saken viktig fordi vold og overgrep som er religiøst legitimert, er ekstra skadelig for barn. Barn og religion er fortsatt nærmest et ikke-tema (med unntak av debatten om religionsundervisning i skolen). Både religiøst forårsakede skader på barn og skadet religiøsitet hos barn bør vies mer oppmerksomhet. Siden Hjermann allerede er i gang, bør han få fortsette sitt arbeid.