fredag 29 februari 2008

Mer om media…

foto på Knut Olav Åmås.

Fick ytterligare tips av vän i Norge, om Aftenpostens krönike- och debattredaktör Knut Olav Åmås, som fick ett journalistpris förra året. Se också här om honom.

Han säger ganska blygsamt att de nog gör något gott i sina krönikor och debatter men att det är fortsatt långt fram att göra debattstoffet mer oförutsägbart och mindre elitpräglat. Debatterna kan fortfarande verka präglade av statsråd och generalsekreterare (och dylika) även om det är svårare för dessa att komma i tryck och till tals i Aftenpostens spalter än på andra ställen. I Aftenposten tycker de att andra stämmor är viktigare!!

Enligt min vän har Åmås i annan intervju berättat att särskilt läkare och professorer som han träffar ute på stan en sen lördagskväll kan trycka sig upp i ansiktet på honom och nästan bokstavligen spotta på honom, därför att de är så arga att de inte har klippkort till krönikespalten. Ja, det är inte fritt fram för eliten i Norges största tidning!!

Åmås hyllar samhällsdebatten. Han har också som mål att förnya och föryngra samhälls- och kulturdebatten i Norge. Han har fört in nya stämmor, bland annat genom en egen kröniketävling för människor i 20-årsåldern.

”Vi vill ha nya ämnen och nya namn”
har han visst sagt. Denna pristagare går inte den gyllene medelvägen. Han har fört fram debattörer både från minoritetsbakgrund och skribenter som vågar utmana ortodox minoritetssyn. Han vågar provocera (på ett bra sätt??). På det sättet har han berikat och utvidgat det offentliga samtalet.

Han är redaktör, en redaktör i ordets bästa bemärkelse, en debattens (goda) regissör, som själv också är en betydande kommentator tydligen.

Att han fick pris förra året är en hyllning till öppna spalter, den meningsfulla dialogen och den skarpa polemiken.

Se hans bok "Värdet av oenighet."

Se också om det påstådda försäkringsfusket – i artikel i ETC redan i höstas.

Tillägg: se intervju med Ali Esbati.

Inga kommentarer: