måndag 11 februari 2008

Terroristbekämpning...

Helle Klein skriver i sin ledarkrönika idag om Carl Bildts och Beatrice Asks terroristbekämpning:'

Bildt och Ask pratar om hotbilden mot Sverige. Hur vore det om de också funderade över Sveriges roll internationellt? Det är snarare utrikes- och säkerhetspolitiken än vissa flyktinggrupper som är problemet. Deltagandet med trupp i Afghanistan är ett stort bekymmer liksom regeringens vilja att mer och mer 'Natofiera' vårt land. Plötsligt kan Sverige uppfattas som en aktör i det bushska kriget mot 'ondskans axelmakter'. 

Mellanösternpolitiken är också problematisk. Västvärldens bojkott av palestinierna efter att Hamas segrade i det demokratiska valet är en destruktiv strategi som bara leder till humanitär katastrof och ökad extremism.

All form av extremism måste bekämpas, om den så är politisk eller religiös. Problemet är att begreppet terrorism är så luddigt. Vem ska definiera det? Risken är att terroriststämpeln sätts på alla som inte vill lyda den amerikanska världsordningen. Att Bildt och Ask knappt heller nämner de mänskliga rättigheterna i sin strategi är symptomatiskt.

Hittills har vi tack och lov inte sett något islamistiskt terrorvåld i vårt land. Däremot har vi sett alltför många prov på nazisters och rasisters våld. Hatbrotten ökar och de som drabbas är framför allt homosexuella. Och muslimer [Ja, varför inte ta itu med dessa - istället!!! De är väl ett betydligt större problem än terrorister i vårt land!?].

Risken är att islamofoba och främlingsfientliga stämningar föds i terroristbekämpningens bakvatten.”

Thomas Östros får väl godkänt i Aftonbladet idag efter debatten med finansministern.

Tillägg 17 februari: se Motvallsbloggen om utnyttjande av invandrare...

Inga kommentarer: