söndag 24 februari 2008

Social kompetens...

Kollade i en hög med nya böcker jag köpt. En av dessa är "Socialgrammatik - Om social kompetens eller förmågan att umgås med folk" av Gillis Herlitz ISBN 978-91-7005-342-9. I inledningen skriver Herlitz ganska tänkvärt att:
"...så oändligt många använder begreppet utan att närmare ha reflekterat över vad det står för./../ Många har en vag uppfattning om att den sociala kompetensen är [att vara] trevlig så där i största allmänhet."
Han skriver att han för en tid sedan intervjuade ett stort antal platschefer runt om i Sverige. Av dessa ansåg 97% att social kompetens är viktig. Men han tror att om han frågade alla dessa vad de anser att social kompetens är skulle han nog få en oändlig massa och ganska divergerande svar.

Han menar att vi skulle behöva definiera vad vi menar med social kompetens litet bättre, för att inte begreppet ska devalveras. Och skriver att han inte tycker att man kan säga upp en person med motiveringen att denne saknar social kompetens, utan en närmare definition av begreppet.

Och har man inte definierat begreppet i rekryteringsfasen behöver man nog inte definiera det i uppsägningsprocessen heller anser nog många.
"Min uppfattning är att varje person som använder sig av kravet social kompetens vid anställningar eller uppsägningar absolut måste klargöra i konkreta termer vad han eller hon avser därmed."
Ja, och vi svänger oss nog med andra begrepp, omdömen osv. som vi egentligen inte har eller kan definiera ordentligt? Så där rent allmänt... Jag tänker på en del fenomen i mitt jobb bland annat...

Se också denna artikel "Soial kompetens och personkemi oklara begrepp."

Inga kommentarer: