lördag 9 februari 2008

George Monbiot...

Apropå föregående inlägg om "Kompetensrädsla": Om George Monbiot, hans hemsida. Och om “Unsentimental Education” där det bland annat står i inledningen:

“If only the government would justify the paranoia of the ruling classes. They believe, as they have always believed, that they are under unprecedented attack. All last week the rightwing papers rustled with the lamentations of the privileged, wailing about a new class war. If only.”

Översatt blir det något i stil med (i min snabba översättning):

”Om bara regeringen ville rättfärdiga (dvs. försvara) paranoian hos de ledande klasserna. De tror, som de alltid har trott, att de är under exempellös (ny och enastående) attack. Hela förra veckan rasslade högerns tidningar av klagosånger från de privilegierade, jämrande sig över ett nytt klasskrig. Om bara.”

Ja, stackars överklassen!!?? Arkiv med Monbiots artiklar i the Guardian här.

Inga kommentarer: