lördag 9 februari 2008

Kompetensrädsla...

bild tagen 12 februari 2007 (med mobilkamera).

Kerstin Berminge skriver om ”de makthavandes kompetensskräck”!!! Ja, så är det?? Fast det handlar inte bara om rädsla, utan till och med rentav om skräck?? Makthavarna är rädda för kompetens och kunnande? Rädda för verklig kompetens!?? Är hotfullt mot deras ”hegemoni”, ställning???? Viktigt att sålla agnarna från vetet??

Om rädsla för den oformade underklassen och dess eventuella "oborstade" kunnande se denna artikel om brittiska internatskolor av den f.d. internatskoleeleven George Montbiot.

Och kolla Jinge i ”Måste grannen stenas..?" Om bibel och moral och om hur det vore om man verkligen följde allt som står i bibeln, hur absurt det blev! Jag var tvungen att le när jag läste detta inlägg (jag blir så fruktansvärt trött på denna vår moralistiska regering).

Och läs också Biology and Politics om ”Borgerligt demokratiförakt och nyliberalismens rätta ansikte” om Marie Söderqvist Tralau och Johan Staël von Holstein bland annat… Men de visar ju inte bara förakt för demokrati... (det de visar är ren och skär snobbism och översitteri, förutom förakt för "vanligt folk" och andra människor? För att tala klarspråk? Och det är okej att visa igen?? Detta behöver man inte dölja eller smyga med längre? "Överklassens" översitteri - och arrogans à Carl Bildt t.ex.?? Om man nu inte väljer att helt segla ovanpå!?).

Det står följande om hegemoni i wikipedia:

“Hegemony /../ is a concept that has been used to describe the existence of dominance of one social group over another, such that the ruling group—referred to as a hegemon—acquires some degree of consent from the subordinate, as opposed to dominance purely by force. It is used broadly to mean any kind of dominance, and narrowly to refer to specifically cultural and non-military dominance, as opposed to the related notions of empire and suzerainty.

The processes by which a dominant culture maintains its dominant position: for example, the use of institutions to formalize power; the employment of a bureaucracy to make power seem abstract (and, therefore, not attached to any one individual); the inculcation of the populace in the ideals of the hegomonic group through education, advertising, publication, etc.; the mobilization of a police force as well as military personnel to subdue opposition.”

Inga kommentarer: