måndag 18 februari 2008

Rak, men komplex...

diktator iförd toga och hållande sin fasces (spöknippe, symbolen för makt, ja, det har med fascism att göra!).
Några ord och meningar jag fäste mig vid i dagens tidning...

Göran Greider skriver i ledare (intervju) om Åsa Lindeborg att:
"...hon är så rak, utan att avstå från någon komplexitet."
Nej, det är just det: tillvaron är ganska komplex...

Om ägarkoncentrationen i media och det Lindeborg uppfattar som mumlet, dvs. att det idag inte finns några sociala rörelser som undrar vad de intellektuella tycker (sådana intellektuella som Åsa Lindeborg m.fl. också). Väntar alla på alla liksom? Vem som ska våga säga det högt liksom? Och hon säger:
"Var ska den som gör sig osams skriva? Det finns inga andra ställen."
Är det därför man bara hör ett svagt mummel?? Greider och Lindeborg pratade också om "vanmakten":
"Vanmakten. Underläget som varje allvarligt menande vänsterintelletuell idag känner. Är det, kan hon undra, världen som är galen eller är det jag?"
Se inlägg på annan blogg om att "Maktlöshet dödar."

Och så fanns det en liten notis att kristdemokraten Lennart Sacrédeus vill senarelägga ungdomars sexuella debut!!! Lever vi i 2000-talet?? Eller??

För att skydda mot klamydia. Han menar att uppenbarligen har något gått snett när det gäller värderingar (!!!?? Tala om moralism?? Men med detta inte sagt att jag skulle uppmuntra någon enda av alla de ungdomar jag träffar i jobbet att hoppa isäng med kompisar till höger och vänster... PUST!!!), när antalet fall av klamydia och hiv har ökat igen. Könsumgänge har blivit som en aktivitet bland andra och resultatet av detta är ett förytligande av vår civilisations grunder menar han tydligen.

Alltså, man tror ju inte det är sant! Och hur kommer man tillrätta med dessa saker, med ökning av klamydia och hiv med mera? Alltså... Ja, det var det där med mossiga GUBBAR!!! Ja, man blir helt matt.

Om Sacrédeus se här.

I en annan artikel under inrikes/utrikesnyheter står det om "Skarp kritik mot förslag om myndighetsstyrning" angående att riksrevisionen är ytterst kritisk till utredningens förslag om hur regeringen ska styra myndigheterna - den anser detta ytterst vara en viktig demokratisk fråga.

Det som stod i artikeln tycker jag gäller andra förvaltningar och arbetsplatser, nämligen som det står (min kursivering i citatet):
"...idag finns en rörighet i styrningen./.../ ...en redan besvärande informell styrning./../ ...det är viktigt med tydliggjort ansvar. Annars kan man inte utkräva ansvar i efterhand, och då måste man också ha dokumentation på fattade beslut./.../ ...i slutändan handlar det om demokrati. I svenskt statsskick sitter de folkvalda i riksdagen [ja, de av oss valda; som ska representera oss alla!]. -Men riksdagen kan aldrig tala om för myndigheterna vad de ska göra, utan måste gå via regeringen - men regeringen har också en skyldighet att återrapportera till riksdagen om hur pengarna används."
Ja, om så verkligen skedde skulle vi ha verklig demokrati!!??

Men samma saker gäller på andra nivåer också; när någon delegerar ansvar neråt,; att vara tydlig med vilket uppdraget är. Inte bara ge ansvar allmänt... Så den under inte bara har (får!!) ansvaret (så fint!), men inte har några befogenheter egentligen eller kanske alls. Ja, en större tydlighet även där.

Ibland undar jag också hur tydligt uppdraget är från dem som sitter ovanför skolledarna, om vad man förväntar sig att skolledarna ska åstadkomma och göra. Har man tur har man fått en bra skolledare/rektor, som är mogen och kan hantera detta?? Men ganska många är inte mogna denna uppgift? Kan det också vara så att de ovanför rektorer inte är kompetenta tillräckligt för sina uppgifter heller och således kan de inte ge tillräckligt tydliga eller bra direktiv??

Hmm ja, sitter det en massa mindre kompetenta här och där?? Kan inte låta bli att undra.

Och all skolledar- och ledarutbildning vad har den egentligen lett till? Man kostar på sådan, men vad är utfallet av den? Och kan det vara så att man inte har kompetensen eller förmågan att hitta eller tillsätta de som skulle klara uppdagen bäst heller?

Fast jag tror att många av de som skulle bli bra i dessa roller inte vill ta på sig dem, tyvärr.

"Maktfullkomlig" översätter man till "despotic" eller "dictatorial" på engelska. Se om despotism här. Despoten (monarken)...
"...härskar obunden av alla lagar, blott under sitt eget godtycke."
Om diktator se här.

Inga kommentarer: