fredag 8 februari 2008

Om hur vi mår och om (chock)terapi...
bilder tagna mars 2007, som det ser ut i år - i februari.

Unga mår allt sämre, se artikel i Aftonbladet:

”Förväntningar på att lyckas och krav på utbildning bakom ungas psykiska ohälsa enligt folkhälsoinstitutet.

Förverkliga dig själv och bli en stjärna.

Annars är du ingen alls.

Samhället ger tusen möjligheter men för den som inte lyckas blir tillvaron svår.

Det är en förklaring till att Sveriges unga mår allt sämre, säger Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet till aftonbladet.se.

Världen ligger öppen för en 15-åring. Du kan bli en framgångsrik artist, en välkänd journalist eller en spännande person som sett hela världen.

Det enda som hindrar dig är du själv. Det kallas individualisering. Det är en fantastisk möjlighet men också en förklaring till att alltfler unga mår psykiskt dåligt, har ångest, går i självmordstankar och skadar sig själva. /…/

’ Sverige är nog det land i världen som kommit längst när det gäller individualisering. Det ställer högre krav på ungdomar i det här landet än på många andra håll.’ /…/

Var samhället bättre för de unga förr, när möjligheterna inte var lika många?

’På ett sätt var det enklare förr. Men det är det här samhället vi har nu och som vi har strävat efter. Istället för att kämpa för att få mat och kläder kan vi rikta in oss på att förverkliga oss själva.’”

Signalen till barn och ungdomar, vilken är den? Du duger och är bra som du är??

Här ungdomarnas egna berättelser.

Göran Greider skriver också idag i ledare "Kall BRIS..." om BRIS-rapporten ovan och om hur unga mår:

”Genom åren har det ofta klagats högljutt över företagsklimatet i det här landet. Mer sällan talas det i politiken om barnklimatet, trots att det borde vara viktigare än någonting annat.”
I en annan artikel står också att psykiatriska droger står bakom 75 % av alla självmord bland kvinnor.

Det står i artikeln (min amatöröversättning):

”’Kvinnorna sökte hjälp – och de fick psykiatrisk medicin,’ för att förhindra självmord och kurera depression sa psykiatriker och läkemedelsbolag.

Det handlade inte om avsaknad av behandling för 377 kvinnor som begick självmord. Nästan en av fem (18 %) fick åtminstone tre psykiatriska mediciner (antidepressiva, neuroleptiska, hypno/sedativa); 41 % fick åtminstone två."

De data som samlats gör att man vill gå ut med direktiv att inkludera varningar för ökad risk för självmordstankar och beteenden för ALLA antidepressiva medel, inte bara för barn och unga, utan också för unga vuxna.


Det står vidare (min översättning):

”I åratal har läkemedelsföretag använt ’utpressningsstrategier’ för att få doktorer och ledsna patienter att tro att de MÅSTE använda medicin – annars. Ledande psykiatriker med finansiella intressen av ökad försäljning har ändlöst skrivit om de ‘skyddande effekterna’ av antidepressiv medicin mot självmord i medicinska journaler.


Skamlöst falska påståenden att psykiatrisk/a medicin/droger korrigerar en kemisk obalans (som avsaknad av serotonin) i hjärnan är fortfarande en del i den officiella drogkategoriseringen./../


Slutsatsen från nu avslöjade data kan bara bli en: i bästa fall kan psykiatriska droger/medicin inkluderande antidepressiv medicin, inte förhindra självmord och, i sämsta fall direkt orsaka dem.”

Vad skulle dessa barn, unga och unga vuxna egentligen behöva??


Kolla intervju med Stefan Sundström om ”Turné mot livsfarlig ledning” att kulturarbetare inte minst borde göra uppror...


Och på nyheterna imorse pratade de om Carl Bildts och Beatrice Asks artikel i DN att "Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorismen"... Jag slog av TV:n, orkade inte höra mer om det... De skriver bland annat:

”Under 1990-talet har terrorismen blivit en alltmer global företeelse och de metoder som används har blivit allt svårare att bemöta och skydda sig mot. Det allvarligaste hotet kommer i dag från grupper som vill rättfärdiga våld och försöker rekrytera självmordsbombare med hänvisning till extrema uttolkningar av islam.


De stora terroristattentaten i europeiska länder under de senaste åren - särskilt attentaten i Madrid och London - innebar en allvarlig upptrappning av terroristhotet också i vår del av världen.


Trots att det direkta terroristhotet mot Sverige och svenska intressen alltjämt bedöms vara relativt lågt, vore det naivt att tro att det som har hänt i våra grannländer inte kan hända också här.”

Jag utgöt mig åt en person på nätet, i ren uppgivenhet och trötthet, vilken svarade (på engelska, min översättning):

”Rigida och konservativa personer sådana som Carl Bildt vill ha fiender. Nu när det kalla kriget är över och det inte finns några krig i Europa att sticka sin näsa i, vill de ha terrorister. Det finns inga terroristhot och terrorister kan aldrig förebyggas hur stor arsenal av förtryckande vapen och teknologi det än finns. Vad de gör är att få människor rädda därför att rädda personer är lättare att kontrollera. Det är hela idén bakom det.

Ja, det är en variant av chockterapin som Naomi Klein skriver om i ”Chockdoktrinen”??? Hör dessa ting ihop?? Folk ska hållas tysta och lugna och snälla, med droger av olika slag och inte upphäva sina röster och börja ifrågasätta saker?

Se tidigare inlägg under kategorin "shock therapy" och "shock doctrine". Och inlägg om "Andnöd" (syre- och näringsbrist kan man får av olika anledningar, kan handla om mer än brist på O2!?).

I wikipedia står det om förtryck:

“Oppression is the act of using power to empower and/or privilege a group at the expense of disempowering, marginalizing, silencing, and subordinating another. It is particularly closely associated with nationalism and derived social systems, wherein identity is built by antagonism to the other. The term itself derives from the idea of being ‘weighted down.’”
Och se Alice Miller om de politiska konsekvenserna av kränkningar/övergrepp/misshandel av barn.

Inga kommentarer: