måndag 25 februari 2008

Demonregissör...

Guds avbild i Michelangelos målning.
[Uppdaterad i slutet 26 februari]. Helle Klein skriver i ledarkrönka idag om "Odenbergaffären" och om Reinfeldts ledarskap. Bland annat så här:

”Det finns något i dessa affärer som tyder på ett annat slags ledarskap än det ödmjuka, lyssnande ledarskap som Reinfeldt påstått sig stå för.  

Spinning har blivit det politiska verktyget nummer ett. Regeringskansliet tycks vara överbefolkat av mediala konsulter som har i uppgift att tänka ut hur medierna ska kunna dresseras och medborgarna dompteras. Statsmannakonsten tycks inte längre handla om att leda ett land utan om att skapa så säljande verklighetsbilder som möjligt – allt för att vinna röster i nästa val.

Ur denna mediala försäljarmentalitet växer ett auktoritärt ledarskap, där det handlar om att regissera snarare än om att lyssna och demokratiskt styra.

I julas lät sig statsministern intervjuas i Svenska Dagbladet. Han berättade att han haft hemliga möten i Rosenbad med unga utsatta, brottsoffer.

’Jag går sida vid sida med folket’, sa Reinfeldt.

I ett långt reportage i tidskriften Café talade han om det svåra ledarskapet. 'För det handlar, med risk för att låta pretentiös, om att leda ett helt folk'.

Reinfeldts självbild tycks lika omnipotent som en frälsares. Eller en demonregissörs.” 

Om omnipotens eller allsmäktighet står det i wikipedia att den:

"...syftar på makt som är gränslös eller outtömlig. Monoteistiska religioner brukar i regel endast tillskriva Gud denna egenskap.

Allsmäktighet brukar klassas som ett av Guds karaktärsdrag bland de flesta västerländska monoteistiska religioner, tillsammans med allvetande, allestädesnärvaro och oändlig kärleksfullhet.

Allsmäktighetens innebörd

Termen ’allsmäktighet’ har ingen lättbestämd innebörd, då dess definition varierar mellan människor från olika religioner, och även mellan människor som delar samma tro. Några vanliga ståndpunkter är bland andra:

  1. Gud kan inte bara överskrida fysikens och sannolikhetslärans lagar, utan kan även överskrida logikens ramar (Gud kan, till exempel, skapa en fyrkantig cirkel, eller låta talet ett vara ekvivalent med två), eftersom Gud inte är bunden av några begränsningar över huvud taget.
  2. Gud kan ingripa i världen genom att åsidosätta fysikens och sannolikhetslärans lagar (Gud kan exempelvis skapa mirakel), men det är omöjligt (och även meningslöst) att tänka sig att Gud skulle kunna motsäga logiska sanningar.
  3. Guds allmakt låter honom inte överskrida fysikens och logikens lagar, utan hans allmakt består snarare i hans förmåga att bemästra dessa lagar, som även råder över honom själv. Gud är allsmäktig på så sätt att han nått den fulla potentialen av sin art (människan), och därför är han så mäktig som någon medlem av hans art någonsin kan bli. Det som liknar mirakel för en dödlig är helt enkelt ett exempel på Guds allvetenhet när det gäller naturlagarna, och hans förmåga att alltid kunna utnyttja denna allvetenhet.
  4. Gud har förmågan att utföra allt som är i överensstämmelse med hans egna natur. Inga externa krafter påverkar honom, då han själv är ursprunget och källan till all kraft. Guds natur inkluderar logik, och därför kan Gud inte göra någonting som är logiskt omöjligt. Gud har därför förmågan att förändra fysikens lagar eftersom de inte är en del av hans natur (dock är de möjligen en reflektion av densamma). Tertullianus har sammanfattat detta synsätt på följande vis:
På ett sätt så finns det saker som även är svårt för Gud – nämligen, det som han inte har gjort – och det är inte för att han saknar möjligheten, utan för att han inte vill göra det. För när det gäller Gud, så är vilja detsamma som att kunna göra, och ovilja är att vara oförmögen till handling; allt som han har velat göra har han dock både varit förmögen att utföra, och har demonstrerat hans förmåga. Tertullianus, Against Praxeas, Chapter X."

Och läs också Biology and Politics igen om skolan (högre utbildning främst?) och alla floskler där… Samt "Brev till ledarsidan" i DD idag.

Tillägg 26 februari: Och jag får enkänsla av många amerikaner är oerhört skeptiska till politik!!! De misstror det de ser!!?? Kampanjanet har gått för långt därpå något vis?? Och går därför inte och röstar! Och det är ju ganska skrämmande!! Är vi i starten av liknande saker?

Inga kommentarer: