måndag 30 november 2009

Sjukförsäkringen och om andra söndervittrande trygghetssystem, samt om dem som sitter tryggt...

Fick följande från en vän och kollega, som påpekade "glöm inte bort humorn i detta".

”Från och med 1/ 12 2009 gäller nya sjukpenningregler. De nya reglerna är klara och entydiga.

SJUKDOM ÄR INGEN FRÅNVAROORSAK!

Läkarintyg accepteras inte längre. Kan du ta dig till doktorn så kan du också ta dig till arbetet.

TJÄNSTLEDIGHET PGA. OPERATION

Beviljas ej. Anställd äger ej rätt att avlägsna någon del av sin kropp. Den utrustning som fanns vid anställningens ingående ska vara kvar och hållas i användbart skick. Om något avlägsnas sänks också den anställdes värde och lönen ska reduceras i motsvarande omfattning. Kvinnliga skönhetsoperationer som sker på semestern är däremot att betrakta som kontinuerligt underhåll.

TANDLÄKARBESÖK

Besök hos tandläkare accepteras ej eftersom varje anställd som ej redan har löständer snarast ska installera sådana. I stället för att ränna hos tandläkaren ska ni sedan sända in proteserna till arbetsgivaren som ombesörjer lagning. Arbetsgivaren är skyldig att inom 60 dagar returnera tänderna.

GRAVIDITETSLEDIGHET

Ledighet för graviditet och mammaledighet har helt avskaffats i de nya reglerna. Kvinnliga arbetare ska sitta med benen ihop i arbetet och arbetsgivaren är skyldig att se till att preventivmedel alltid finns tillgängligt för att dölja eventuella spår av snedsprång. Skulle någon anställd bli med barn får förlossning ske på veckoslutsdagar och barnet tas om hand av mor- eller farföräldrar.

GYNEKOLOGBESÖK

Besök hos gynekolog på grund av den förfinade tekniken hos dagens kontorsmaskiner helt onödig. Sätt dig på kopieringsmaskinen och tag en bild (yngre kopierar direkt, äldre måste kanske trycka på förminskningen först). Sänd bilden på telefax till gynekologen och fortsätt arbeta. OBS! Var mycket noga med att faxa till rätt faxnummer.

ÖVRIGT

Eftersom toaletter ofta är en plats där smitta av magsjukdomar mm kan spridas ska alla dylika behov vara avklarade i bostaden innan man går till arbetet.”

Läs också Göran Greiders ledare i lördags ”Reinfeldt vill inte omskola sig. Men hallå? Är det inte just det han kräver av alla som mister jobbet, även vid hög ålder?”, ja, just! HAN sitter trygg!

Samt Lars Bodéns ledare ”Sverige blir som USA”, som var så oerhört bra:

”Regeringen Reinfeldt driver en utpräglad klasspolitik, även om det inte låter så när ministrarna möter väljarna. Då talas det vitt och brett om den svenska eller nordiska modellen. Men i Sverige håller den på att vittra sönder på grund av att gapet mellan dem som har det bäst respektive sämst tillåts växa./…/

USA ÄR fortfarande en förebild för borgerligheten som ett land där det går att ’förverkliga sig själv’, tjäna pengar och göra den berömda klassresan.

Men det är en alltför bedräglig och enkel beskrivning. Studerar vi forskningen flagnar skönmålningen.

Det som kännetecknat USA de senaste 25–30 åren är allt större inkomstskillnader. Samtidigt visar forskningen de senaste åren att den amerikanska sociala rörligheten är lägre än förväntat.

En internationell jämförelse som gjorts av London School of Economic för några år sedan visar att Norge hade den största rörligheten följt av Danmark, Sverige, Finland och Norge.
Och det var innan de borgerliga fick regeringsmakten i Sverige./…/

SVERIGE ligger fortfarande bra till. Mycket tack vare vårt välutvecklade utbildningssystem med en relativt hög andel som skaffar sig eftergymnasial utbildning. Och att ojämlika villkor i övrigt (löneskillnader, uppväxtvillkor och annat) kompensera av våra trygghets-
system.

Men Reinfeldts regering har ritat om karten med hjälp av skattesystemet.
I och med att regeringen drivit igenom jobbskatteavdragets fyra steg och slopat fastighets- och förmögenhetsskatterna samtidigt som stora nedskärningar gjort i socialförsäkringarna har det i praktiken skett en stor omfördelning av resurser till förmån för de mest välbeställda.

Fredrik Reinfeldt &Co har kort och gott gött toppen och kapat botten. Då ökar gapet och det blir rimligen svårare för söner och döttrar till föräldrar som står längst ned att klättra uppåt.

ARBETARRÖRELSENS ekonomiska råd presenterade för drygt ett år sedan en rapport, skriven av Daniel Lind, Unionen om den sociala rörligheten. Han har studerat forskningen på området. Lind konstaterar bland annat att riktningen nu går mot minskad omfördelning och att de reformer som genomförts de senaste åren förstärker den trenden.

Det finns också en negativ trend inom skolan och i förlängningen den högre utbildningen. ’Dörrar stängs snabbare och hårdare’ skriver Daniel Lind. Och möjligheten till andra chanser minskar, vilket missgynnar elever från svaga hemförhållanden.

SVERIGE är bara delvis ett jämlikt land och tyvärr ser en tidigare positiv trend utan att ha vänt i helt fel riktning.

De som har sämst förutsättningar (nyanlända svenskars barn, lågavlönades barn etcetera) prioriteras inte i tillräckligt hög utsträckning.

I den ekonomiska politiken prioriteras män före kvinnor.

Valfrihetsidealet gynnar främst människor med god ekonomi. Segregeringen blir allt tydligare inom skolan. Vården riskerar att följa samma trista utveckling.Den som står längst ned på samhällsstegen halkar ännu längre ned.

Effekterna av den förda politiken riskerar att skicka oss allt närmare USA om vi inte ställer oss på bromsen och skriker.

MER JÄMLIKHET gynnar för övrigt inte bara de svagaste grupperna. Forskningen visar exempelvis att risken för att barn till överklassens föräldrar ska halka längst ned på stegen är större i USA än exempelvis i de nordiska länderna.

Klasspolitik är inte särskilt smart i långa loppet – inte ens för överklassen!”

Vad bra skrivet! Det är ganska exakt min upplevelse av hur det är i USA jämfört med i Sverige.

Inga kommentarer: