söndag 29 november 2009

Det är skillnad på folk och folk, samt litet mer om medelklassen…


Snabbloggning igen. Och en snabb, spontan översättning av engelsk text.

En rad britter (i ett land som haft nyliberal politik längre än vi och nu sett vad denna resulterar i), däribland Richard Wikinson och Kate Pickett, skriver i The Guardian ”We need tax reform, not spending cuts” vilket blir något i stil med ” Vi behöver skattereform, inte nedskärningar i [offentliga?] utgifter.”

De skriver om det senaste årets bankorsakade ekonomiska kris och hur den tuggat sig in i debatten om offentliga nedskärningar i service.

”Medan det offentliga har gått i borgen för bankdirektörerna, vars bristfälliga system fört oss in i den röra vi nu befinner oss i, så är det de som har minst råd som får stå ansikte mot ansikte med verkligheten; att se sina löner och förmåner frysta och vital service nedskuren.

Vi kan helt enkelt inte låta detta ske.

Som Polly Toynbee säger, så måste vi använda detta som en tillfälle att ställa vårt regressiva skattesystem tillrätta och skapa ett skattesystem som är rättvisare.

Vi förkastar rop på generella (över hela linjen) betalningsnedskärningar i offentlig service och att skära sönder utgiftsprogram.

Istället efterlyser vi en förnuftig, för staten inkomsthöjande, skattereform där bara de som har råd med det, de översta 10% av inkomsttagarna – som de som tjänar över 100 000 pund [ca 1 150 000 svenska kronor] per år – ombedes att bidraga mer, samt en lugn omprövning av investeringar i offentlig service.”

De vill förhindra att de som arbetar för de lägre inkomsterna glider in i ännu större fattigdom. Storskaliga nedskärningar skulle vara en katastrof och

"...större investeringar i vår ekonomis framtid och vårt samhälle är nödvändiga"

skriver de.

"Regeringen måste agera nu."

Ja, det är konstigt; eventuella fuskare i försäkringssystemen (sjuk- och arbetslöshetsförsäkring) sätter man tumskruvarna på och de ska kontrolleras och de ersättningarna dras ner, men aktörer inom andra delar av samhället behöver inga regleringar eller restriktioner! Är aktörerna olika inom dessa olika områden? De riktigt välbeställda och med mest makt är de bättre människor? Eller vad?

Men kanske det vi sett och ser beror på att makten (inklusive alla politiker, även de som är "vänster") håller eliten om ryggen? Ja, även de som sitter i regeringsställning som är ”vänster” ha drivits med i nyliberalismen (i en alltmer högerorienterade socialdemokrati, inte bara i Sverige utan i hela Europa, men, som sagt, missbedömer socialdemokraterna den så kallade medelklassen?)?

Ja, vadå skapa ett samhälle för ALLA medborgare? Och ett där man inte kollektivt bestraffar människor (inte minst småfolket) och tar makten genom söndrande och härskande (som att utpeka ”fuskare” som orsaken till ekonomiska problem eller kris, vilket sedan används för att motivera försämringar i trygghetssystemen, medan andra kategorier kanske orsakar ÄNNU större skada för samhälls- och världsekonomin). Man måste kunna motivera sparande mycket bättre än man gjort. Och se till så att vi alla delar bördan, om vi är i ekonomisk kris.

Samma retorik om ”fusk” har använts och används fortfarande i USA. Och vad finns det att fuska med i USA? Att människor lever gott på arbetslöshetsunderstöd? Fast det kanske beror på vad man jämför med? Om människor jobbar och sliter och trots detta knappt kan försörja sig? Och så spelas småfolket ut mot varandra! Och vad kan ske i denna sorts samhälle vad gäller kriminalitet (se om Cappuccino Crimewave, som när recessionen slår mot en överdådig livsstil)?

Läs mer i den första länken ovan. Där man också hittar fler länkhänvisningar.

Och här är litet ytterligare läsning: Sofie Wiklund i ”Välfärden är inte självklar”, Robert Sundberg i ”Barack kan men inte Maud” och apropå media Johan Ehrenberg i ”Refuserad debatt. DN publicerar angrepp på ETC – men vägrar ta in vårt svar” samt Maria-Pia Boëthius i ”Genväg till radikal debatt. Journalister bryr sig inte längre om att söka sanningen”, ”Miljoner i sjön i friskolekrasch. Lärare som inte fick lön, undervisning som ställdes in, skatteskulder som inte betalades. Priset för Dotrinagymnasiets konkurs blev högt” samt slutligen artikeln ”Högerextrema lurar britter."

Tillägg på kvällen: Se opinionsundersökning som BBC World Service global poll har låtit genomföra, vilken visat att det finns ett ”Omfattande missnöje med kapitalism tjugo år efter Berlinmurens fall."

“Twenty years after the fall of the Berlin Wall, a new BBC World Service global poll finds that dissatisfaction with free market capitalism is widespread, with an average of only 11% across 27 countries saying that it works well and that greater regulation is not a good idea.

In only two countries do more than one in five feel that capitalism works well as it stands—the US (25%) and Pakistan (21%).

The most common view is that free market capitalism has problems that can be addressed through regulation and reform.”

Inga kommentarer: