lördag 14 november 2009

No child left behind?

klicka på bilderna för att göra dem större.

Blandade klasser ger bättre resultat menar bland många andra skolforskaren Eva Myrberg. I artikeln med samma rubrik i Lärarnas tidning kan man läsa:

"I Skolverkets kunskapsöversikt över vad som påverkar resultaten i svensk grundskola, där Eva Myrberg medverkar, poängteras just kamrateffekternas betydelse.

- Du har dina föräldrar och de har sin utbildningsnivå och det präglar dig. Men i en klass där ambitionsnivån är hög, där det ställs höga krav från lärarna och det finns ett fokus på akademiska kunskaper kan elever med en mer gynnsam bakgrund påverka andra elever.

Att blandningen är viktig har lärare vetat länge. Vad har förändrats?

- Tidigare var det små skillnader mellan skolor, nu ökar de. Decentraliseringen, att man flyttade över ansvar och befogenheter på enskilda skolor, i kombination med kommunaliseringen är en viktig faktor för att kunskapsskillnaderna mellan skolor ökar. Den andra viktiga faktorn är införandet av skolpengen och möjligheten att välja grundskola. Det har lett till en ökad segregering.

Hur påverkas likvärdigheten av att skolorna bestämmer mer själva?

- När enskilda skolor får mer att säga till om ökar variationen än mer och därmed blir skolor inte likvärdiga i kvalitet. Det kan till exempel gälla vilka rutiner man har för anställning, hur åtgärdsprogram för elever initieras och följs upp.

Och vad händer då med elevernas resultat?

- Den sociala bakgrunden har mycket starkare effekter på en grupp än den har på en individ. När klasserna fortfarande var blandade hade vi väldigt höga resultat internationellt sett. 1991 låg vi i topp. Och vi hade inte färre elever på elitnivå då. Länder där man delar upp elever tidigt, Tyskland eller England, når inte bättre resultat och de har inte fler elever på elitnivå.

Inga nya vinnare alltså, men fler förlorare?

- Ja, men det är också en demokratifråga. Segregeringen påverkar inte bara resultaten i matte, svenska och engelska. Det är bra för demokratiutvecklingen att du får träffa kompisar med en annan social bakgrund.


Hur skolan organiserar arbetet är också en viktig faktor för resultaten. Rapporten visar att den individanpassade undervisningen, som slog igenom i början av 1990-talet, i stället tagit riktningen mot att eleverna får ta för mycket ansvar för sitt eget lärande.

Delaktighet och eget ansvar som ett sätt för eleverna att nå djupare kunskaper - var det fel?

- Vi kan i alla fall se att den stora mängden eget arbete inte varit bra. Eleverna kan inte överblicka vad man behöver för grundkunskaper. Det är något skolan ska förmedla, inget vi kan från början."

Se tidigare inlägg om skolan i Sverige samt artikeln "Valfriheten en chimär för många 16-åringar." Samt läs vad förre Komvuxrektorn säger om förändringarna i Komvux i artikeln ”En droppe i havet”:

”Klockan har skruvats tillbaka till det gamla klassamhället.

Det anser Bo Hellman, pensionerad rektor, som upplever en nedrustning av Komvux sedan 2002.

- De nya platserna är en droppe i havet. Det är en tragedi för hela samhället att man inte insett hur oändligt mycket vuxenutbildningen tillfört under åren./…/

- I Komvux är du som lärare inte ensam expert i klassrummet. Det blir mänskliga möten på ett annat sätt eftersom eleverna bär med sig sina livs- och yrkeserfarenheter. Det är i den här pedagogiska miljön jag känt mig hemma.

De senaste åren har vuxenutbildningen blivit ett gungfly, utan sammanhållen organisation och fast lärarkår, säger han./…/

Investera i utbildning

Det har gått som en röd tråd genom samhället att i dåliga tider ska man investera i utbildning och få bättre utbildad arbetskraft när högkonjunkturen kommer, säger han.

- Under 70- och 80- och en bit in på 90-talet har det varit kö till vuxenutbildningen och det har alltid varit sökande med den lägsta utbildningen och det största behovet som gått före.
Köp- och säljsystemet på senare år har urholkat kvaliteten samtidigt som antal platser i vuxenutbildningen skurits ned drastiskt, säger han.

- De 17 000-18 000 platser som regeringen skapar för att man insett behovet, är en droppe i havet.”

Läs också artilen "Alla jagar alla i skolan - Kraven på dokumentation från lärarna ökar. Men ger det bättre undervisning? frågar rektor Helena Weiss Larsson." Se också tidigare inlägg under rubriken "school in USA." Men det är inte riktigt sant att det som inte dödar dig alltid gör dig starkare. Vilket dock inte innebär att allt är kört.


Inga kommentarer: