onsdag 4 november 2009

Med rasande takt bakåt II…

Cecilia Malmstöm.

[Uppdaterad på kvällen, se slutet av postningen]. Robert Sundberg skriver i ledaren ”Lissabonfördrag åt alla!” att Lissabonfördraget har drivits fram över huvudet på befolkningarna i Europa:

”Istället har det nya EU-fördraget pressats fram. Det har skett uppifrån av personer i maktställning som vill se en USA-liknande union genomförd snabbt. Många i Sverige och andra EU-länder känner så. Därför tycker många i EU inte som Sveriges EU-minister [Cecilia Malmström] att det är fantastiskt roligt att Lissabonfördraget träder i kraft.”

Tala om fingertoppskändlighet och verklig kontakt med gräsrötterna. Undra på politikerförakt. Saker som inte förankrats eller fått växa fram naturligt blir sällan bra.

Se vad John Cleese och Robin Skynner skriver (ur det tidigare blogginlägget Med rasande takt bakåt…”):

Ensidigt fattade (dåligt förankrade) beslut håller inte.

· Istället för att lösa problem vidmakthåller de de sorgliga processerna i den politiska apparaten som gör att inget beslut någonsin är vad som verkligen krävs, utan alltid en överdrivet stark rektion mot det förra ensidiga beslutet. Resultatet blir ett ändlöst pendlande mellan ytterligheter som ska ge överkompensation för det man förlorat genom tidigare beslut. Man regerar genom att söndra och härska.

· Resultatet kan bli ett mindre friskt samhälle, som är mer auktoritärt, mer polariserat och gruppegoistiskt.

· Det gäller att hitta människor som är mindre enögda.”

Och vidare:

”De beslut som verkligen fungerar är de som uppnås genom en noggrann och öppen diskussion där avvikande åsikter välkomnas och lyssnas på, vilket leder till en verklig, vida spridd enighet eller i sämsta fall till att det tas beslut av en ledning som man känner handlar med HELA systemets bästa för ögonen.”

Göran Greider skriver också i sin ledare ”Framtidens två färger” om:

”..den ökande ojämlikheten. Att rikedomar mer och mer samlats hos de välbeställda medan de fattigaste gjorts fattigare är en av de viktigaste orsakerna till finanskrisen som förra året bröt ut.

Årtionden av försyndelser kulminerade. För mycket kapital har samlats hos fonder, banker och spekulanter istället för att gå till offentliga investeringar och löner. Botemedlet mot detta är ökad jämlikhet och färgen för det är rött och inget annat./…/

Mer jämlika samhällen har lättare att överge den ohållbara konsumismen.”

Och de som gynnats av den ökande ojämlikheten är ju män, eftersom de sitter med de största lönerna och inkomsterna - och makten, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Läs Peter Hultqvist i krönikan ”S-kongressen gick Mona Sahlins väg.” Och Nyvässat om ”En kulturnation i världsklass.”

Läs också bloggen Sälj hela skiten i Ett steg på vägen att tygla privatiseringsindustrin samt Efter S-kongressen: Nu krävs förnyad intensitet i privatiseringsdebatten”.

Tillägg på kvällen. Läs Catti Ullström i ”Välj rätt väg!” Där skriver hon i inledningen:

”På Älvsjömässan i helgen stakar Socialdemokraterna ut de politiska riktlinjerna inför valet nästa år. Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm uppmanar partiet att se människor som medborgare – inte konsumenter.”

Inga kommentarer: