lördag 26 april 2008

Söndra och härska...

den romerske konsuln och diktatorn Cincinnatus.
En kommentator på en annan blogg skrev om begreppet "söndra och härska" apropå vår nuvarande regering och dess politik.

I den svenska delen av wikipedia står det om detta begrepp:
Söndra och härska (på latin divide et impera, på engelska divide and conquer eller divide and rule) är en angreppsmetod, problemlösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget.”
I den engelska delen står det bland annat:

“In politics and sociology, divide and rule (derived from Latin divide et impera) (also known as divide and conquer) is a combination of political, military and economic strategy of gaining and maintaining power by breaking up larger concentrations of power into chunks that individually have less power than the one implementing the strategy. In reality, it often refers to a strategy where small power groups are prevented from linking up and becoming more powerful, since it is difficult to break up existing power structures.”

Översatt blir det något i stil med:
”I politik och sociologi är att söndra och härska en kombination av politisk, militär och ekonomisk strategi för att få och behålla makt genom att bryta upp stora maktkoncentrationer i stycken eller bitar som var och en har mindre makt än de som genomför strategin. I verkligheten handlar det ofta om en strategi där små maktgrupper hindras från att gå samman och bli mer kraftfulla, eftersom det är svårt att bryta sönder existerande maktstrukturer.”
Kerstin Berminge tipsade i sitt senaste inlägg "Maktcentra som vi inte vet så mycket om" om Michael Nybergs artikel om direktörskubbarna...

Tillägg efter lunch: se tidigare inlägg om de ledande klassernas paranoia och om kompetensskräck.

Inga kommentarer: