torsdag 17 april 2008

Härskartekniker…

apropå föregående inlägg om omvänd Robin Hood-politik.
Göran Greider skriver i ledaren ”Hur många fler än Wibe?” om att eliterna försökte läxa upp alla dem som röstat fel (när svenskarna EMU-omröstade 2003 och fransmän och holländare röstade om EU-fördraget några år senare). Han menar att tystnaden sänker sig över frågorna och att vi nu raskt marscherar in i ett överstatligt EU.

Sören Wibe har fått nog av detta? Ja, Greider skriver att han tror att Wibe fått nog av handfallenheten från socialdemokratin och LO när det gäller EU-domarna av antifacklig karaktär de senaste åren .

Greider tycker att Mona Sahlins avfärdande av honom som ”gammalmodig” är ett fint exempel på sedvanliga härskartekniker. Kritiserar man EU är man tydligen "gammalmodig."

I wikipedia står det också om motmedel till härskarstrategierna:
"En grupp doktorander vid Stockholms universitet har formulerat fem motstrategier:
  • Tag plats
  • Ifrågasättande
  • Korten på bordet
  • Bryta mönstret
  • Intellektualisera

De har även formulerat fem bekräftarstrategier:

  • Synliggörande
  • Respekterande
  • Informera
  • Dubbel belöning
  • Bekräfta rimliga normer"

Inga kommentarer: