onsdag 9 april 2008

Vård och miljö...

ha kul, skratta.

Robert Sundberg skriver i ledaren "Vi vill ha bra vård och miljö!" att han tror att borgarna kommer att få det svårare i valet 2010 för att jobbfrågan då inte längre är lika het. Jobben som valfråga kommer då att vara ersatt av vården och detta gagnar inte borgarna tror han. Hoppas det.

En ytterligare motgång för Fredrik Reinfeldt kan miljöfrågan komma att bli, vilken också kan bli en annan het valfråga igen tror han. Med hänsyn till detta och till Synovates mätning (relaterad till i tidigare inlägg) tror han att borgarna kan få det tyngre i valet 2010.

Han påminner också om talesättet "Hälsan tiger still."

Jag sökte på detta talesätt och hittade bland annat denna uppsats ”Hälsan tiger still? Om vanmakt, apati och liknöjdhet i svensk demokrati” av Tommy Möller.

Kulla Gullan skriver också i sin onsdagskrönika om behov av vattenhål. Och skriver att prestationerna avkrävs även det kvinnliga könet tidigt (avkrävs oss alla och har avkrävts oss alla från tidigt, och avkrävs nu mer än någonsin igen, men presterar vi bättre?). Hon skriver om en granne med två flickor i förskoleålder, där en av dessa små tjejer tvingats att lära sig 40-talet sånger under en (enda) höst i den lilla barnkören. Hon reagerade över detta. Ja, det kan kanske vara något att tänka på för oss? I all vår duktighetsiver också (suck).

Hon avslutar sin krönika:

"Prestation är en hederssak. Att har roligt, det är en annan sak."

Undrar om det är nästan litet förbjudet att ha roligt? Framförallt för en viss kategori, inte minst (en viss sorts) politiker?

Tillägg på kvällen: läs Kerstin Berminges blogg om programmet klass 9 A och skolan.

Inga kommentarer: