torsdag 3 april 2008

Statens ansvar…

vårbild.

Göran Greider skriver i ledaren "Statens ansvar" idag om Mats Svegfors utredning om statens ansvar i krissituationer som tsunamikatastrofen julen 2004. Svegfors anser att staten har ett ansvar att evakuera svenska medborgare, men de ska i efterhand själva betala för hemresan. Greider undrar dock hur detta ska gå till och hur kostnaden ska beräknas, men tycker att Svegfors principiella hållning är riktig.

Greider skriver (mina kursiveringar):

”Så mycket är klart att den som ger sig iväg utomlands måste vara beredd att ta en personlig risk. Ingen stat kan fullt ut ansvara för sina medborgare när de befinner sig utanför det egna landet.

Frågan har också sina moraliska motsägelser. För efter tsunamikatastrofen kunde man höra en och annan höginkomsttagare till turist som skällde ut statens insatser efter noter i affärspressen. Samma personer som annars nog inte är mycket för att betala skatter."

Inga kommentarer: