fredag 28 augusti 2009

Allt ojämlikare samhälle...

Diagrammet kommer från Riksdagens utredningstjänst och visar den genomsnittliga förändringen av nettoinkomsten för olika inkomstgrupper 2007-2009. Dvs. visar vilka som har tjänat på regeringens skattesänkningar.

Se tidigare inlägg Telefoni i USA…

Och läs Robert Sundberg i ledaren “M lånar till sänkt skatt”:

” Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) talade i Vaxholm i lördags. Han lovade sänkt skatt. Det kändes mer som Gamla Moderaterna än Nya.

Det hela ska ske i ett fjärde steg i jobbskatteavdraget. Det minskar statens intäkter med tio miljarder kronor. Pengarna från skattesänkningen skulle, likt tidigare steg i avdraget, gå studenter, pensionärer och de allt fler arbetslösa förbi./…/

… är det att värna statens finanser, som har 100 miljarder kronor i underskott, att låna pengar för att sänka skatter, som M och C vill?

Slutligen: Varför gör de som talat så varmt om arbetslinjen så lite för de allt fler arbetslösa?”


Om ojämlikhet och ohälsa och jämlikhet och hälsa, se här.

Se också “Gapet mellan rika och fattiga ’förblir stort’.”

Gapet mellan rik och fattig i Storbritannien förblev på den höga nivån 2008-2008 har officiell statistik visat. Den rikaste femtedelen av befolkningen har en inkomst, före skatter och förmåner, som är sexton gånger större än den fattigaste femtedelen… Se BBS:s hemsida.

Och den politik som ledde till detta kopierar vi nu i ÄNNU raskare takt än någonsin tidigare. Medan människori Storbritannien börjar ifrågasätta den på riktigt allvar, med stöd av forskning.

Se tidigare inlägg om "backward psychoclasses/efterblivna psykoklasser." Se också utdrag angående backward psychoclasses ur "The Emotional Life of Nations" av Lloyd deMause.


Inga kommentarer: