fredag 21 augusti 2009

Att beundra högern…

Bildtexten i artikeln i Independent säger:

”Sarah Palin har utan att röra en min påstått att Barack Obama vill döda hennes barn.”

På bloggen ”Only a Blockhead” kan man läsa i postningen ”Admiring the Right” i ett citat från The Independent (i min amatöröversättning):

”Man måste beundra oförvägenheten (fräckheten) hos högern. Här är det som faktiskt händer. USA är det enda större industrialiserade landet som inte förser alla sina medborgare med regelmässig sjukvård.

Istället krävs att dessa sörjer för denna själva – och 50 miljoner människor har inte råd med den. Som ett resultat av detta dör 18 000 medborgare helt i onödan i USA årligen, därför att de inte kan få den vård som de behöver. Det motsvarar sex elfte september varje år, år efter år.

Ändå har republikanerna anklagat demokraterna, som försöker stoppa all denna död genom att bygga ut sjukvården, för att vara ’mördare’ – och de har lyckats få dem på defensiven.” ( Johann Hari, i The Independent)

Här är hela artikeln, vars titel är ungefär ”Republikaner, religion och oförnuftet/dårskapens triumf – hur tränar de sig själva att bli så oemottagliga för verkligheten?” Han inleder den som följer:

”Något konstigt har hänt under de nio månader sedan Obama blev vald i USA. Det kan bäst summeras av komikern Bill Maher:

’Demokraterna har rört sig mot höger och republikanerna har flyttat till dårhuset.”

Inga kommentarer: