tisdag 25 augusti 2009

Telefoni i USA…

[Uppdaterad under dagen, samt något litet 26 augusti]. Min pojkvän, amerikan och boende i USA (egen småföretagare), var mäkta upprörd igår över senaste telefonräkningen. Över alla extra kringkostnader och skatter runt denna. Att han betalar för långdistanssamtal, som han inte utnyttjar alls (vi pratar på Skype). För övrigt använder han telefonen knappt alls (så det kanske slutar med att han säger upp den helt, utom på jobbet, som ligger 20 minuters bilfärd hemifrån).

När han var av med telefon och internet i våras tog det en hel vecka innan han fick detta åtgärdat, något som tidigare hade varit åtgärdat på en dag sa han, så servicen följer inte kostnaderna för kunden.

Det verkar som om det gror bland många i USA… Över att somliga kan gå i pension tidigt, med pension som de lever (väldigt) gott på. Och andra kanske knappt kan tänka sig att gå i pension. Att tandläkaren kan ta rejält betalt utan att tveka eller blinka, medan hantverkaren får kämpa för att tjäna samma summa. Att samma tandläkare kan unna sig att bara jobba tre dagar i veckan och vara med sina barn, medan hantverkaren måste jobba sex dagar i veckan och inte kan unna sig någon semester. När hantverkaren säger vad han (hon) vill ha betalt så blir somliga kunder upprörda, men när tandläkaren tar betalt så betalar man, men går kanske hem och gnisslar tänder. *

Jag skulle också vilja skriva om vad Paul Krugman skriver i kapitlet ”Bubbelekonomi” i sin bok ”Krisen – orsaker, verkan, åtgärder.” Om avregleringar som ledde till bubblor, han påminner om tulpanmanin. Dvs. han påpekar att detta fenomen inte är nytt! Och ändå upprepas det gång på gång.

En stilla och ytterst ironisk fundering: Hmmm, det där med ”människans natur”!! Man misstror sjuka, arbetslösa osv. Och dessa måste man sätta tumskruvarna på och de behöver regleringar, men börsen och marknaden kan man släppa fri, den behöver inga regleringar. Handlar det om olika sorters människor här, är aktörerna olika till sin natur här, somliga mer hedervärda och moraliskt oantastliga, andra mindre, eller?

Råkade också hamna i ett program om äldrevård i Kunskapskanalen igår kväll. Där pratades om att genom att omdefiniera äldre människors behov av vård så kan politiker kringgå lagarna. Och i en utredning om vad som är värdighet i (äldre) vård så ville professor Mats Thorslund vända på frågan och fråga vad som är ovärdigt.

De privilegierade ser om sitt hus i dagens samhälle. Och det som nu sker gynnar dem (ekonomiskt i alla fall). De bryr sig knappast om människor i gemen. Skattesänkningarna äts upp av avgifter bland annat för låg- och mellaninkomsttagarna? För höginkomsttagarna är dessa avgifter småpotatis. Något också min pojkvän sa om telefonräkningen; att dessa extraavgifter är småpotatis för dem som tjänar bra. Så de bryr sig knappt. **

De med högst inkomst tjänar på skattesänkningarna. Och de är inte intresserade av att ändra på detta sakernas tillstånd. Vår nuvarande regering går dessas och sina egnas ärenden. Men även vänsterblocket har gått åt höger ("liberaliserats").

Och idag med kris och arbetslöshet pratar vår nuvarande regering om ytterligare skattesänkningar (som de dessutom lånar till?)

Borde man prova en helt ny politik? Istället för att gå tillbaka till gamla tiders?

Och vad står egentligen i deklarationen om mänskliga rättigheter. Ja, vad är mänsklig värdighet? Visar våra politiker med högsta makt detta?

* Hur var det nu med den s.k. "kungliga svenska avundsjukan"? Är den bara "svensk"? Finns det amerikansk "avundsjuka" också? Och engelsk, spansk, kinesisk osv.? Och vad är "avundsjuka"? En reaktion som månne är berättigad? Att avfärda människors reaktioner med "kunglig svensk avundsjuka" är det en härskarteknik? Och vad skapar detta beteende i den som blir avfärdad och kanske också tystad?

Och hur är det med vår demokrati egentligen? Har människor verkligen inflytande (och frihet)? Får människor mer - eller mindre - inflytande i vårt samhälle i framtiden? Hur är det med frihetens stamort på jorden (se ovan)?

** Fast en person med en massa egendom; skog och fastigheter, (men kanske med låsta resurser? Dvs. kanske inte så mycket reda pengar?) ville inte betala sophämtning för fritidshuset... Bråkade med kommunen om det... Berättade detta för mig. Det beror på vad man betalar för?

Se inlägget "Att beundra högern..."

Inga kommentarer: