onsdag 26 augusti 2009

Edward Kennedy om allmän sjukvård…

En snabbloggning (uppdaterad på kvällen samt 28 augusti):

I "The Cause of My Life” skriver Edward Kennedy (genom sin talskrivare):

“Now I face another medical challenge. Last year, I was diagnosed with a malignant brain tumor. Surgeons at Duke University Medical Center removed part of the tumor, and I had proton-beam radiation at Massachusetts General Hospital. I've undergone many rounds of chemotherapy and continue to receive treatment. Again, I have enjoyed the best medical care money (and a good insurance policy) can buy.

But quality care shouldn't depend on your financial resources, or the type of job you have, or the medical condition you face. Every American should be able to get the same treatment that U.S. senators are entitled to.

This is the cause of my life. It is a key reason that I defied my illness last summer to speak at the Democratic convention in Denver—to support Barack Obama, but also to make sure, as I said, ‘that we will break the old gridlock and guarantee that every American…will have decent, quality health care as a fundamental right and not just a privilege.’ For four decades I have carried this cause—from the floor of the United States Senate to every part of this country. It has never been merely a question of policy; it goes to the heart of my belief in a just society. Now the issue has more meaning for me—and more urgency—than ever before. But it's always been deeply personal, because the importance of health care has been a recurrent lesson throughout most of my 77 years.”

Han skriver bland annat att (i min snabböversättning):

”Återigen så har jag fått den bästa medicinska vård som pengar (och god försäkringspolitik??) kan köpa.

Men kvalitetsvård borde inte vara beroende av ens finansiella resurser eller vad för sorts jobb du har eller de medicinska tillstånd du möter. Varje amerikan borde få samma vård som en amerikansk senator är berättigad till.

Detta är sakfrågan i mitt liv. Det är en nyckelanledning till att jag utmanade min sjukdom förra sommaren för att kunna tala på demokraternas konvent i Denver – för att stötta Barack Obama, men också för att försäkra mig om, som jag sa, ’detta kommer att bryta dödläget och garantera att varje amerikan /…/ kommer att få en anständig kvalitetssjukvård som en grundläggande rätt och inte bara som ett privilegium./…/

Nu har denna sak ännu större betydelse för mig – och ännu mer trängande aktualitet – än någonsin förr. Men detta har alltid varit en djupt personlig sak, därför att vikten av sjukvård har varit en återkommande lärdom genom största delen av mitt 77-åriga liv.”

Tillägg på kvällen: Paul Krugman om Ted Kennedy. Och se “Public health care: Canadian perspective on myths and reality.”


Tillägg 28 augusti: Läs Robert Sundberg i ledaren "Den siste Kennedybrodern" där han bland annat skriver:

"Samtidigt kom Ted Kennedy att symbolisera vänstern i amerikansk politik, som kallas för liberaler. Efter valsegrarna för demokraterna på 60-talet gick USA under 70- och 80-talen in i en era där politiken vreds åt höger.

Genom att betona en kulturell dimension i politiken rörande hårdare straff, dödsstraff, frihet att bära vapen, abortmotstånd och en del annat lyckades republikanerna få de ekonomiska och klassmässiga dimensionerna att bli mindre centrala [!!! precis som här: man pratar inte om klassamhälle här heller idag, eller det är inte längre opportunt att göra det!] då väljarna röstade. Det gynnade dem och missgynnade demokraterna, särskilt dess vänsterflygel, dit Ted Kennedy hörde."

Inga kommentarer: