fredag 7 augusti 2009

Översitteri och att klappa på huvudet…

Norrbottnisk sommar.

Wow, vilket väder!!!

Jo, nog är det sant, som många påpekar, att kvinnor och män behandlas olika. Man ser också mer mellan fingrarna om det handlar om en man. Och om denna man dessutom har en position så ser man ännu mer mellan fingrarna med honom (inte sällan med blind beundran*). Annat är det för en kvinna. Samt för en kvinna som upphäver sin röst.

Om kvinnan som yttrar sig dessutom är ung så blir detta än mer uttalat! Hur klok och kompetent den kvinnan än är (som i den länkade artikeln)… Länkad kommentar är bara en av många, många…

"[Men] Kära X..."
(du lilla flicka! Vad fattar du? Rejält klappande på huvudet!).

"Så här ligger det till förstår du...(fast det är tveksamt om du förstår!!)"
Ganska nedlåtande och översittaraktigt... Månntro var detta kommer ifrån? Vadå, sakfrågan och vad som verkligen skrivits?
* ”Den sado-masochistiska personligheten är karaktäriserad av att fjäska uppåt (underordna sig, lydigt böja sig för makt och överordnade: masochistiskt drag) men sparka neråt (tyrannisera dem han själv har makt över: sadistiskt drag).”

Inga kommentarer: