fredag 21 augusti 2009

Sverige - varnande exempel...


I Lärarnas tidning 12/2009 står det i den lilla notisen "Sverige varnande exempel":
"NUT:s [se också här] generalsekreterare Christine Blower tar upp Sverige som ett varnande exempel:

'Privatiseringen [av skolan] i Sverige och i några av USA:s stater har lett till ökat socialt urval och därför vidgat gapet mellan skolor och elever. Utbildning ska vara till för barnens skull, inte för aktieägares och företagsstyrelsers,' fastslår NUT:s ledare."

Inga kommentarer: