söndag 23 augusti 2009

Paul Krugman om sjukvård I USA…Paul Krugman om sjukvård i USA (min översättning):

”Det som i nuläget står i vägen för allmän sjukvård i USA är girigheten hos det medicinindustriella komplexet, lögnerna hos högerns propagandamaskin och godtrogenheten hos röstande som tror på dessa lögner.”

Se tidigare inlägg: Obamas sjukvårdsreform; dödshjälp till gamla och handikappade, regelrätt ondska - om desperata republikaner, hyckleri och status quo…” och ”Att beundra högern…


Tillägg på kvällen: och läs om privatiseringsivern i Sverige i "Vinsten som drivkraft."

Tillägg 27 augusti: OECD om att offentlig sjukvård är mer effektiv.


Inga kommentarer: