torsdag 11 juni 2009

Seminarium om det goda samhället – i London...

Om ”Konferens 2009: Ingen väg tillbaka – visioner, politik och kampanjer för det goda samhället”:


”Varför ingen väg tillbaka?


Detta års Compasskonferens [i London] har ett tema som bygger på bildandet av nya politiska och ekonomiska uppgörelser för det tjugonde århundradet.


Konsensus om frimarknadsekonomi, under de tre årtionden som passerat, faller sönder omkring oss. Vi lever i nya tider som kräver radikalt andra lösningar.


Det neoliberala tänkandet som dominerade den industriella världen i nära trettio år har lett till en finansiell kris som i sin tur orsakade den globala nedgången – och idéer som en gång hotade bli reservat för en vänstersympatiserande minoritet är nu i centrum för världsvid debatt.


Att tala om förnyad demokrati, jämlikhet, rättvisa, kontroll av marknader och uthållig miljö reflekterar nu inte bara ambitionerna (längtan) utan det objektiva intresset hos allmänheten.


Huvudsyftet med detta evenemang är att göra upp med (???) att det inte kan bli någon väg tillbaka till de misslyckade idéerna i konsensus om fri marknad.


Med över 1000 deltagare kommer detta att bli det största 'Ingen-väg-tillbaka-evenemanget' för i år, där en koalition för förändring kommer att samlas för att diskutera och debattera idéerna, politik och kampanjer som behövs för att bygga det goda samhället.”


Kahtryn Busby på Equality trust bloggen uppmanar människor att deltaga i seminarium med Richard Wilkinson och Kate Pickett om ”Att halvera ojämlikheten för uthålligt välmående: seminarium och debatt.”


Läs också artiklarna ”En buffert för krisen” och ”Ny vår för välfärden” ur tidningen ”Tvärdrag – ung socialdemokratisk debatt.”


Se också tidigare inlägg om att mer jämlika samhällen nästan alltid är bäst för hälsan - för ALLA människor som lever och verkar i dessa (inte bara fattiga, utan också rika), med länkar till fler inlägg, artiklar osv.

Inga kommentarer: