torsdag 4 juni 2009

Länder där jämlikheten är större hjälper länder som är mindre utvecklade generellt mer - om världsmiljödagen 5 juni...

förra årets logo.

[Uppdaterad under dagen]. På Equality trust bloggen skriver Bill Kerry om Världsmiljödagen 5 juni.

Jag är säker på att vi alla drar vårt strå till stacken för Världsmiljödagen femte juni. Dock, om man tittar igenom den av FN sponsrade webbsidan verkar det vara en bit kvar till att utmana antagandet att ekonomisk tillväxt – om än grönpräglad – är vägen att gå för att lösa alla världens problem.


Jämlikhetsförkämpar borde ständigt använda de nya bevisen (som presenteras på denna webbsida!) för att peka på att ekonomisk tillväxt inte längre levererar några betydande förbättringar i välbefinnandet för den utvecklade världens samhällen och bara kan orsaka miljöskada.


Bara större jämlikhet tillåter oss att utveckla välfärdsnivåerna och att ta itu med miljöproblem effektivt.


Dessutom så hjälper mer jämlika i-länder generellt länder i utvecklingsvärlden, där ekonomisk tillväxt fortfarande är klart viktig för att utveckla välfärden, mer [dvs. länder med större ekonomisk ojämlikhet hjälper utvecklingsländerna generellt MINDRE!!! Här menar Kerry att länder som t.ex. USA och Storbritannien, där vi har den största ekonomiska ojämlikheten, hjälper u-länder mindre än vad andra i-länder gör?].


Att tala om ojämlikhet och uthållighet som åtskilda ämnen är inte vettigt. De är oupplösligt förenade som nödvändiga förutsättningar för mänsklig överlevnad och blomstrande.”


Och på World Heritage-sidan står det:

World Environment Day is celebrated every year on 5 June in more than 100 countries. The theme for 2009 is climate change and the broader consequences of environmental change, and what societies can do in response.

Combating climate change and preserving ecosystems services that underpin our economies is an issue for everyone. Every individual's efforts, no matter how small, can contribute to the sustainable development of our economies and communities around the world.

On this day, individuals, non-governmental organizations, community and youth groups, business, industry and the media organize activities to renew their commitments to protect and develop the environment. They organize activities such as clean-up campaigns, tree planting, colourful street rallies, green concerts, essay and photo competitions in schools, and recycling efforts.”

Bloggen Do nothing day tipsade om en jätteintressant video med den amerikanske ekonomen Richard Wolff!! Lyssna på denna! Detta rekommenderar jag verkligen!

Tillägg på kvällen: Om ”Kapitalismen brakar loss – om den ekonomiska härdsmältan” av Richard Wolff kan man läsa att den namnkunnige ekonomen vid universitetet i Massachusetts professor Richard Wolff bryter ner orsakerna till dagens ekonomiska kris med nervkittlande klarhet och visar hur den skapades under årtionden och faktiskt reflekterar jordbävningsartade fiaskon i strukturerna hos den amerikanska kapitalismen själv.

Wolff spårar källan i den ekonomiska krisen tillbaka till 1970-talet (1980-talet??) när löner började stagnera och amerikanska arbetare tvingades in i en dysfunktionell spiral av lånande och skuld som slutligen exploderade i inteckningshärdsmältan.

Genom att placera krisen i dess bredare historiska och planmässiga ram, argumenterar Wolff övertygande att föreslagna räddningsaktioner från regeringen, stimuleringspaket och rop på ökad reglering av marknaden inte kommer att vara tillräckliga för att åtgärda den verkliga orsaken till krisen, framkastande att långt mer fundamental förändring till slut kommer att bli nödvändig för att undvika framtida katastrofer.

Inga kommentarer: