torsdag 28 maj 2009

Ännu mer om ojämlika samhällen och en ojämlik värld och effekterna av detta...


[Uppdaterad under dagens lopp]. Två artiklar parallellt som speglar hur det är i samhället och världen? Först Amnestys årsrapport "De fattiga får betala finanskrisen"

"Finanskrisen är de rikas fel, men de fattiga får betala priset, skriver Amnesty Internationals chef Irene Khan när läget för de mänskliga rättigheterna 2008 gås igenom i Amnestys årsrapport.

Världen vilar på en krutdurk av social oro som är på väg att explodera, och behöver därför nytt politiskt ledarskap som följer nya ekonomiska teorier, hävdar Khan.

Uppdelad värld - frossare och utblottade

I förordet till den 350-sidiga årsrapport som land för land går igenom begångna övergrepp beskriver Khan världen som uppdelad i två nivåer: En präglad av frosseri, den andra utblottad - där de många görs fattiga för att tillfredsställa girigheten hos några få.

Mänskliga rättigheter har ignorerats i takt med att 'den oreglerade globaliseringens stenkross svept fram' över världen, skriver hon.

Brist på mat, arbete, rent vatten, mark och bostäder, och ökande klyftor, osäkerhet, främlingsrädsla, rasism, våld och förtryck - allt detta formar tillsammans en global kris som kräver globala lösningar.


De senaste två decennierna har globaliseringen, ofta via dess verktyg Internationella valutafonden och Världsbanken, fått statens roll i samhällen att krympa och ge upp sitt ansvar för mänskliga rättigheter till förmån för marknaden, resonerar Khan vidare, men ser nu en chans till förändring.

'Nu öppnas en möjlighet att stoppa statens tillbakadragande från den sociala sfären, och skapa en mer människorättsvänlig modell,' skriver Khan.

Detta ekonomiska och politiska fokus är följden av att Amnesty sedan 2001 vidgat sin definition av mänskliga rättigheter till att omfatta också ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.”

Globaliseringen är bra att skylla på för politiker och makthavare? För att slippa ta ansvar, slå näven i bordet och kraftigt ifrågasätta saker? Och här handlar det om personer som betalas rejält för det enorma ansvar de tar.


Har de som ställt till det egentligen ställts till svars heller?


Och vilka jagas i samhället, inte bara här i Sverige utan i andra länder; i USA verkar man också prata om "folk" som missbrukar socialförsäkringarna, hör och häpna (söndrande och härskande)?


Den andra artikeln var ”Fler infektioner blir dödliga”:


Fler infektioner blir dödliga [om inget görs]. Många ingrepp som i dag är rutin blir omöjliga att genomföra. Medellivslängden minskar med tio år och fler barn dör i späd ålder.


Det blir följden om vi fortsätter att missbruka antibiotika, säger Gunnar Kahlmeter, överläkare och ordförande i Europeiska kommittén för antibiotikafrågor, till Dagens Nyheter.

Redan i dag dör ett tiotal svenskar varje år på grund av bakterier som blivit resistenta mot antibiotika och myndigheterna har i dag hyfsad kontroll på fem olika resistenta bakterier. Men fler sorter blir långsamt motståndskraftiga.

- Det finns inga nya antibiotika i pipelinen. Läkemedelsföretagen är knappast intresserade av att utveckla läkemedel som myndigheterna inför restriktioner på, säger Gunnar Kahlmeter till DN.

Om tjugo år är risken stor att sjukdomar som i dag kan botas, som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, blir dödliga. Det kan också bli omöjligt att genomföra hjärt- och kärloperationer och att sätta in höftproteser, säger han.”

För att vi inte har tid (eller råd?) att vara hemma och sjuka när vi är sjuka, utan kräver antibiotika och doktorer har svårt att säga nej?

Se tidigare inlägg om ojämlikhet och dess effekter på hälsan i hela befolkningen, på kriminalitet osv. Ge akt på inkomstklyftorna...", ”Ännu mer om ojämlika samhällen, om att lyda och hålla tyst - samt om den ledande klassens paranoia...", ”Mer om ojämlika samhällen: engelska parlamentsledamöters och bankmäns girighet - en följd av ojämlikhet i inkomst..." och Mer om varför mer jämlika samhällen nästan alltid fungerar bättre...".

Svt-artikeln finns också här.


Mer om Amnestys årsrapport, se också här, Och här är hela rapporten på engelska.


Läs också ”Empowering the world's poor” (ungefär "Bemyndigande av världens fattiga") där det också finns en video med Irene Khan.


Och se även Pierre Gilly i artikeln "Hopp om en ny morgon?", där han bland annat också skriver om elitutbildningar. Något jag länge har tänkt blogga om utifrån några artiklar ur Lärarnas tidning: "Självbilden haltar för elever i särskild undervisningsgrupp", samt om att det är "Lättare få extra stöd till barn som utreds", dvs. om behovet av diagnostisering och etikettering.


Segregering istället för integrering. Vi spelas ut mot varandra - och låter oss spelas ut!?

Inga kommentarer: