tisdag 12 maj 2009

Känna att förändring är på gång samt om individuell frihet och personlig integritet...

I feel a change comin' on

Well Im lookin the world over
Lookin far off into the east
And I see my baby comin
shes walkin with the village priest
I feel a change comin' on
and the last part of the days already gone

We got so much in common
We strive for the same old ends
And I just cant wait
Wait for us to become friends
I feel a change comin 'on
And the fourth part of the days already gone

Well life is for love
And they say that love is blind
If you wanna live easy
Baby, pack your clothes with mine
I feel a change comin' on
And the fourth part of the days already gone

Well now whats the use in dreaming
You got better things to do
Dreams never did work for me anyway
Even when they did come true

You are as porous as ever
Baby you can start a fire
I must be losing my mind
Youre the object of my desire
I feel a change comin' on
And the fourth part of the days already gone

Im listening to Billy Joe Shaver
And Im reading James Joyce
Some people they tell me
I got the blood of the land in my voice

Everybody got all the money
Everybody got all the beautiful clothes
Everybody got all the flowers
I dont have one single rose
I feel a change comin' on
And the fourth part of the days already gone

Ja, man kan ju alltid hoppas! Se "Ansvaret för samhället delas av alla" (apropå "postpolitiskt spel" se andra hälften av föregående blogginlägg, se också om tillbakalutad passivitet):

"Föreställningen att individens oberoende ökar om de politiska besluten trängs tillbaka till förmån för marknaden är falsk; även 'marknaden' bygger samhällsstrukturer som sätter ramar för individen.

Det är, över huvud taget, ingen självklarhet att individens frihet ökar därför att 'politiken' drar sig tillbaka. Om tomrummet efter politiken tas om hand av andra organiserade intressen, eller om ojämna ekonomiska styrkeförhållanden gör att vissa grupper kan öka sitt manöverutrymme på andras bekostnad, kan nettoresultatet mycket väl bli minskande frihet för många."
Läs ”Granskning av personal ifrågasätts” om integritetsskydd:

Reglerna för hur och när arbetsgivare får kontrollera anställda är otydliga. En ny statlig utredning föreslår att arbetsgivare måste ha starka skäl för att att begära utdrag ur brottsregister, drogtesta och lagra information om medarbetare.

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet har nyligen överlämnats till regeringen. Enligt utredaren Cathrine Lilja Hansson, domare i Arbetsdomstolen, gäller personuppgiftslagen redan idag många övervaknings- och kontrollåtgärder som arbetsgivare genomför.

Några exempel är datorloggar, information om anställdas surfning på internet, information från inpasseringar om när en anställd kommer och går samt bilder från övervakningskameror som lagras digitalt.

'Personuppgiftslagen gäller i väldigt stor utsträckning, till exempel om man kontrollerar loggar. Den ger ett väldigt stort skydd för arbetstagare. Problemet är att arbetsmarknadens parter inte känner till lagen. Man använder den inte,' säger hon.”

Inga kommentarer: