torsdag 7 maj 2009

Barack Obama om musikundervisningens betydelse och testorienterad och teoretiserad amerikansk skola...

Tillägg senare på kvällen: Obama säger (i min snabba och kanske något fria översättning):

”Min poäng är att alla hade tillgång till musik, alla hade tillgång till konst när jag växte upp och gick i skolan, därför att människor förstod, även om de inte hade gjort de vetenskapliga undersökningarna då, de vi har nu [så det handlar inte bara om kunnande, utan också om intuitiv känsla och inlevelse, se Jan Björklunds bristande kunnande i, och bristande intresse om skolforskning], att barn som lär sig musik faktiskt presterar bättre i matematik.


Barn vars föreställningsförmåga är tänd av konst (humaniora) är mer engagerade i skolan. Barn i skolan som får fysisk undervisning har lättare att vara koncentrerade i klassrummet. Så dessa extrasaker är del av en välskött utbildning.


En del av anledningen att ni ser skolor som avskaffar musikundervisningen eller kanske ’bara’ minskar den beror på programmet 'No Child Left Behind' [att inget barn ska lämnas efter]. Den lag vars avsikt var att höja standarden i lokala skolor hade den effekten.


Skoldistrikt känner sig pressade att bara undervisa för testen [som är en del i programmet ’No Child Left Behind’].


I många skoldistrikt har de måst göra val och de har beslutat att dra ner på raster, konst- och musikundervisning för att kunna få våra barn till testnivån. Allt de gör är att studera matematik och läsa hela dagen lång.


del av lösningen är att ändra programmet ’No Child Left Behind’. Utvärderingen måste ta hänsyn till dessa saker [som Obama tog upp ovan, om betydelsen av undervisning i musik, konst, fysisk aktivitet].


Ändringarna måste ske både i skolan och utanför och det hela kostar inte särskilt mycket. Man får så mycket tillbaka genom att göra detta.


En del av vad konstundervisning gör är att den lär människor att se varandra genom varandras ögon, den lär oss att respektera och förstå människor som inte är som vi och det gör oss till bättre medborgare och gör att vår demokrati fungerar bättre.


Detta är något jag starkt tror på och något vi måste verka för.”

Se kritik av programmet "No Child Left Behind".


Apropå svensk skolpolitik idag, där bland annat estetiska ämnen får en annan, (betydligt) mindre roll och betyg och straff tros vara en av universallösningarna. Och man satsar allt mer på "elitutbildningar"? Inte på att utveckla hela människor och skapa integration istället för segregation.


Se tidigare inlägg om den politik socialdemokraterna avser att föra. Fast jag är nästan ÄNNU mer intresserad av partiet till vänster om (s)...

Inga kommentarer: