fredag 22 maj 2009

Ännu mer om ojämlika samhällen, om att lyda och hålla tyst - samt om den ledande klassens paranoia...

[Uppdaterad under dagens lopp]. George Monbiot om ”Barbarerna vid grinden – varför har (polis)övervakning blivit så galen i Storbritannien?" (i min ytterst snabba amatöröversättning):

Den viktigaste anledningen till människans olycka är att hon har lärt sig att sitta tyst på sitt rum. Om våra behov inte blir mötta, om rättvisa inte sker, är det för att vi inte är beredda att lämna våra hem och agitera för förändring.

Blaise Pascal ('den enda anledningen till människans olycka är att han inte vet hur man stannar tyst i sitt eget rum') kunde inte ha haft mer fel.

Vi svälter inte, vi är inte godtyckligt satta i fängelse, vi kan rösta, resa och läsa och skriva vad vi vill bara på grund av politisk aktivism under föregående generationer (!!!).

Nästan alla parlamentsledamöter tillstår det när man pressar dem.

Om det inte varit för offentlig/allmän protest skulle de inte vara parlamentsledamöter.

Likväl, fastän människorna i detta land (Storbritannien) är milda och fredliga som aldrig förr, så har våra parlamentsledamöter introducerat fler vittomfattande förtryckaråtgärder än vid någon annan tidpunkt sedan andra världskriget.

En lång lista lagar - 1997 skydd-mot-trakasseri-akten, terroristakten 2000, reglering-av-maktbefogenhet-för-undersökningsakten 2000, 2005 års allvarliga-brott-och-polisakten, och många andra – behandlar fredliga demonstranter som om de vore personer som förföljer andra, som om de vore vandaler, ligister och terrorister.

Tusentals harmlösa, socialt ansvarskännande människor finns nu i straffregister. Denna lagstiftning har genomdrivits genom en övervakning som har blivit mer aggressiv, inkräktande och påträngande de senaste månaderna.

Polisattackerna på G20-demonstranter (som kommer att uppmanas till rättslig granskning av Climate Camp) är bara de senaste uttrycken för det ökande statliga våldet.

Varför händer allt detta?”

skriver han (i min amatöröversättning). Fredliga demonstranter ses som farliga, som potentiella terrorister?? Se dock Greider om så kallade autonoma anarkister.

Ja, hela det politiska spektrat, det politiska etablissemanget, har dragit högerut, nyliberaliserats; även inte minst socialdemokratin i Sverige och Labour i Storbritannien, med allt vad det inneburit och innebär.

Ja, VAR ÄR VREDEN I (den politiska) OPPOSITIONEN?? Ja, det kan man verkligen undra!!

Se tidigare inlägg om ojämlika samhällen och om effekterna av ojämlikhet i ett samhälle vad gäller hälsa, brottslighet, antalet fängelsestraff med mera... i "Den själsliga nivån: varför mer jämlika samhällen nästan alltid fungerar bättre och om kulturens fiende och dess och musikens kraft…", Mer om varför mer jämlika samhällen nästan alltid fungerar bättre...", samtMer om ojämlika samhällen: engelska parlamentsledamöters och bankmäns girighet - en följd av ojämlikhet i inkomst..."

Se också tidigare inlägg under kategorin ”the ruling classes paranoia” (de ledande klassernas paranoia).

Inga kommentarer: