onsdag 10 juni 2009

Totalvrickade politiker...

Smile ur Moderna tider.

Smile

Smile tho' your heart is aching,

Smile even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky
You'll get by,

If you smile
thro' your fear and sorrow,
Smile and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shin-ing thro' for you

Light up your face with gladness,
Hide ev-'ry trace of sadness,
Al -'tho a tear may be ever so near,

That's the time,
You must keep on trying,
Smile, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth-while,

If you just smile,


[Lätt redigerad 11 juni]. Hur ska man motivera politiker och göra dem effektivare? Genom att införa bonus? Jag vet inte vad jag ska säga... Blir bara så matt.

Jag har just sett (hört!!! :)) Josefin Brink och Filippa Reinfeldt debattera i nyheterna i SVT om bonuslön för läkare. Men var tvungen att slå av TV:n för jag orkade bara inte höra på en av debattörerna.

Sökte på nätet och hittade detta väldigt bra inlägg om bonuslön för läkare på bloggen David Gottlieb, i ett inägg med titeln "Ny gren till sommar OS 2012 – Patienter/timme" illustrerat med en bild ur filmen Moderna tider med Charlie Chaplin stående vid löpande bandet.

Ja, hur blir det med vårdeffektivteten i längden? Med patienter som kanske återkommer, kanske inte bara en gång utan flera, till vårdcentralen för att de inte fått tillräckligt med hjälp och tid kanske varken första eller andra gången? Men läkaren får bonus - i alla fall.

Läs inte minst kommentarerna till detta inlägg (de dåliga läkarna blir de bättre av ett bonussystem kan undras? Och de "bättre" - vad händer med dem? Se också detta inlägg om hög respektive låg löns motiverande effekt för ens arbetsprestation och motivation).

Kan detta i slutänden istället leda till dyrare sjukvård och mindre effektiv sjukvård för att patienter kommer tillbaka därför att de inte fick den hjälp de behövde? Kan läkare (och sjukvårdspersonal motiveras och premieras på andra sätt?? Och är det bara en massa pengar som driver människor? Och vad säger forskarna Christina Maslach och Michael P. Leiter om arbetsmiljö och utbränning?).

Och som David Gottlieb skriver:
"Frågan man direkt ställer sig är: behövs Leon Sylverberg? Om han som chef inte kan motivera sina medarbetare [!!!!] kanske det räcker med att byta ut honom.

Att just läkarna behöver mer pengar inom sjukvården har väl inte riktigt framkommit tidigare som ett stort och angeläget problem.


Möjligen kunde man från ledningshåll fundera över möjligheten att sänka lönen för läkare som är för lågproduktiva.


Men om man nu ska hålla sig fast vid bonuslön till läkare så borde man kanske också i rättvisans namn göra dem skadeståndsskyldiga när de gör fel."
Ja, vad är produktivitet och effektivitet i vården?

Och, ja, rätten att göra dem skadeståndsskyldiga borde finnas (det amerikanska systemet!!!??? Och vad har DET fört med sig?)

Och apropå HSAN (Hälso- och sjukvårdes ansvarsnämnd) hittade jag denna artikel. Där kan man bland annat läsa:

"En HSAN-anmälan leder till en antagonistisk låsning av relationen mellan yrkesutövaren och patienten i stället för att leda till en förbättring. Patienter som anmäler en vårdgivare riskerar även att bli utestängda från en hel klinik [13, 14]. Huvudmännens och tillsynsmyndigheternas godkännande av ett sådant oetiskt förfarande gör i praktiken patienten rättslös.

Bestraffning har sin självklara plats när det gäller att hantera just sådana etiska fel. HSAN bör aldrig tillåta att individer missbrukar sin förtroendeställning inom vårdyrket. Sekretessbrott, förfalskande av dokumentation, bristande rutiner för inhämtning av informerat samtycke och bristande respekt för patientens rättigheter skadar hela yrkeskårernas anseende och får aldrig tolereras.

Idag passerar både sekretessbrott och upprepad journalmisskötsel HSAN oanmärkta (t ex 2005/2776:A1, 2005/2095: A1 och 2006/3473:A1). Därmed fungerar inte HSAN som den starka och handlingskraftiga garant för god etik inom vården som patienterna efterfrågar. Samtidigt avskräcker man vårdpersonal från att agera uppriktigt när fel begåtts. Som HSANs före detta chef Anita Werner påpekar är tiden mogen för en översyn av det medicinska påföljdssystemet i sin helhet [1]."

Är det vårdval som bör vara i fokus för politikerna??? Hur sköter de sina jobb? Hur kompetenta och "effektiva" är de?

Och det där med "Lyckade privatiseringar"...

Och vad sysslar socialdemokraterna med??? Ur recensionen "Sosse - men hur länge till? av Ulf Lundén:

"De socialdemokratiska partierna i Europa upplever sin största förtroendekris. Detta sker paradoxalt nog när världskapitalismen på nytt sänkt ned nationer och medborgare i ett stålbad av hårda offentliga besparingar och massarbetslöshet.


Det borgerliga passiva pladdret om tryggad välfärd ekar tunt och bland stora väljargrupper råder ett fullständigt ointresse för partipolitik. Över hälften av alla väljare i Sverige struntade i EU-valet och blev därmed det enskilt största partiet. Vid förra riksdagsvalet 2006 var soffliggarpartiet det tredje största i Sverige, 18 procent.


Ett stort och snart oöverblickbart politiskt mittfält har dessutom öppnat dörrarna på vid gavel för en framstormande avgrundshöger/.../

Det beror på att arbetarrörelsens ledande politiska företrädare har, med några få undantag, sedan länge rört sig mot en liberal utgångspunkt. Det har skett såväl i Sverige som övriga Europa.


Resultatet har lett till en grå kamrerspolitik utan idétradition och visioner. En tyst överenskommelse om att kapitalismen är en historisk vinnare.


Förr betydde reformer att vi solidariskt skulle förbättra levnadsvillkoren för många människor. Nu är reform lika med rotavdrag för villarenoveringar/.../


Det är dags för socialdemokratin att återta sin roll som ett samhällskritiskt alternativ. Vi måste på nytt prata om grundläggande ideologiska skillnader och inte tävla om att pynta och inreda det borgerliga vardagsrummet./...


Det handlar om att minska klasskillnaderna. Inkomstskillnaderna är i dag större än på 30 år.


Daniel Suhonen, till vardags redaktör för tidskriften Tvärdrag, skriver insiktsfullt om välfärdsstatens betydelse för att hålla ihop ett samhälle och dess medborgare. Det fanns en väl fungerande kompromiss mellan arbetare, lägre tjänstemän och småföretagare. Det gav en stabil majoritet.


Den borgerliga alliansen vill självfallet fortsätta att upplösa denna överenskommelse och bygga den i rakt motsatt riktning."


Ja, självfallet!!??

Inga kommentarer: