tisdag 2 juni 2009

Namninsamling angående sjukförsäkringen...

Startad av sjuksköterskan Margareta Tiger. Hon skriver bland annat:
"Det krävs en ny människosyn och ett mera flexibelt tänkande angående orsaken till ohälsa och vägen till läkning./.../

Grundtryggheten för läkning är, enligt mig Margareta Tiger, ekonomisk trygghet och att smärtupplevelsen tas på allvar. Men eftersom läkarnas sjukskrivningar i allt högre utsträckning överprövas blir sjukskrivningstiden istället en tid av ekonomisk otrygghet

Räkningarna ska ju betalas oavsett om man får sjukskrivningen beviljad eller inte. Konsekvenserna av dagens politik innebär förlängt lidande, ökat lidande och ökad ohälsa./.../


Det blir viktigare att följa reglerna än att stötta den som behöver hjälp. Jag oroar mig djupt över det omänskliga klimatet som sprider sig i samhället."

Skriv på här.

Inga kommentarer: