lördag 27 februari 2010

(Desperat?) trixande med siffror - och människor…


Tack ”Ett hjärta RÖTT” för tips om denna video från Teatertribunalen om "Intervju om Fredrik - en helkväll i arbetslinjens tjänst."

Men först; Göran Greider skrev i ledaren ”Siffermystiken döljer det sociala eländet” om att

”En av de stora nyheterna igår var att antalet nyblivna förtidspensionerade nu minskar ’dramatiskt’. Att även under förra s-regeringens andra mandathalva föll förtidspensioneringarna brant och den trenden har hela tiden bara fortsatt.


Varför blev det så många nyblivna förtidspensionärer runt 2004? Svar: Det var regeringen Perssons politik.


Till varje pris ville Perssonregeringen minska sjuktalet - halvera det - och då kördes folk istället in i förtidspensionering. Sedan bromsades detta redan 2003 och sedan 2004-5 har alltså antalet minskat snabbt.


Alliansregeringens nya hårda regler som infördes sommaren 2008 har spätt på detta, men trenden fanns där långt innan./…/

Både tidigare s-regeringar och den nuvarande högerregeringen har misskött försäkringssystemen, och spelat med människors liv.

Dock är det helt klart att den sittande Alliansregeringen lyft frågan till en ny nivå av hjärtlöshet./…/


Vad händer med dem som inte får denna förtidspensionering? Somliga av dem kommer att snurra runt i systemet och förr eller senare kanske beviljas pensionering ändå. Andra hamnar hos det sociala. De flesta kliver ut i en värld där det är omöjligt att få ett jobb, särskilt utanför storstäderna./…/


siffermystiken /…/ döljer oftast bara det sociala eländet.”

Ett Hjärta RÖTT tipsade som sagt via en länk om Teater Tribunalen som säger sig vara en i Sverige ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster.

På den länkade sidan kan man läsa om de tjänster som erbjuds våren 2010. Exempelvis utslag[nings?]teater, satsa på dig själv – NU och livscoacher. Man kan läsa:

”Snön faller och vänstern med den. Fyrtio minus i Hemavan och bottenfryst i Trollhättan. En ensam döende stjärna lyser demokratiskt över direktörer, arbetslösa, skattesmitare och bidragsberoende. Sverige är som vanligt av olika skäl lamslaget. Och på Tribunalen följer vi lydigt Alliansens arbetslinje med Royal Court - dramatikern Mike Bartletts mentala rysare KONTRAKTET.

Kort sagt en kompetent och mångsidig uppvisning i hur långt en människa är beredd att gå för att behålla sitt jobb.”

Ingvar Persson skriver i ledarkrönikan "Människor far illa - Littorin" idag om den förvåning som personaldirektören Elisabeth Bjar på Skatteverket måste ha känt när hon hittade en order från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om att ordna 6000 praktikplatser i sitt postfack.

”När jag fick brevet var jag övertygad om att de hade skrivit fel, säger hon till Dagens Industri./…/

Alltså vill ministern se krafttag, och statliga myndigheters arkiv, kontor och kopieringsrum ska fyllas av 65000 arbetslösa praktikanter.

Det var därför personaldirektören Elisabeth Bjar fick brevet med det oväntade innehållet.

Det är lätt att göra sig lustig över arbetsmarknadsministerns ansträngningar när han drygt ett halvår före valet vill kommendera fram tiotusentals praktikplatser hos myndigheterna.

För en borgerlig regering, som traditionellt brukat visa upp en skeptisk min inför centralbyråkratin, tyder det på en förvånande tilltro till statsapparaten. Lite femårsplan, men i månadstappning.

Det ligger nära till hands att påminna om hur det för fyra år sedan dundrades mot den dåvarande regeringens behandling av arbetslösa.

Människor som skyfflas runt och statistik som trixas till, sa dagens ministrar då./…/

Människor far illa. Det är därför Littorins krumbukter inte är roliga.”

Se sydsvenskan i ”Praktikanter dumpas på myndigheter” och Dagens Industri i ”Littorins praktikantchock”, Alliansfritt Sverige om ”JOBBKUPPEN – Så vill regeringen trolla bort 65000 arbetslösa ur statistiken”, Esbati i ”Istället för praktik – förvirring” och Utredarna i ”Praktikantchocken.”

Men Littorin vill inte ta debatter?

Inga kommentarer: