måndag 31 mars 2008

Privatisering in absurdum…

I dagens DD står det också på förstasidan att “Falun väljer dyrare privat brandskydd”. Jag citerar av ren trötthet:

”Falu kommun väljer att köpa utbildning om brandskydd av ett privat företag i stället för av den egna räddningstjänsten. Enligt en revisionsrapport blir det dyrare och dessutom påverkas kompetensen hos räddningstjänsten negativt.

Borlänge och Säter, som delar räddningstjänst med Falun, köper sin utbildning från den egna kåren.

- Vi är kanske lite mer frihandelsvänliga, säger Faluns kommunalråd Dan Westerberg [c].

Räddningstjänsten DalaMitt (RDM) är ett kommunförbund mellan Säter, Borlänge och Falu kommuner. RDM ska förutom att släcka bränder också samordna olycksförebyggande verksamhet, leda arbetet för skydd mot andra olyckor, stå till tjänst med brandsakkunniga med mera. /…/

Säter och Borlänge köper sin utbildning om brandförebyggande arbete av RDM men Falun köper det mesta av ett privat företag, Förebygget Brandskydd AB

Eftersom Falun köper tjänsterna av ett privat företag påverkas både kommunernas och Räddningstjänst Dala Mitts ekonomi negativt, fastslås i en rapport från revisionen.

Dessutom anser revisorerna att RDMs möjlighet att behålla och utveckla sin personals kompetens påverkas av Faluns agerande./…/

Han kan inte riktigt förklara varför Falu kommun inte använder sina egna brandmän till arbetet.

- Förebygget är ju ett känt faluföretag som marknadsfört sig väl, säger Dan Westerberg. Sedan är väl Faluns policy lite mer frihandelsvänlig./…/

Dan Westerberg håller med revisorerna.

- Jag har pratat med Förebygget och där håller man inte med. Förebygget tycker att de är billigare och mer flexibla, säger Dan Westerberg. Men man kommer ju inte ifrån att de inte rycker ut ock släcker bränder. Våra brandmän behöver vara kunniga om verksamheten och de motiverar att vi köper en del av dem.


- Vi jobbar på det, säger Dan Westerberg.”

Inga kommentarer: