tisdag 25 mars 2008

Företagande, konsumism, skolan...


På påslov. Här en snabb bloggning. Egentligen är det så mycket jag skulle vilja skriva av mig. Vet inte var jag ska börja.

Göran Greider skriver i ledaren "Ingen återuppståndelse" idag om att vi inte behöver fler levebrödsföretagare, att de inte har något egenvärde:

"...en socialdemokrati värd namnet måste säga något mer än att det viktigaste av allt är att det startas företag, vilka som helst.

Sverige behöver inte fler levebrödsföretagare, som hankar sig fram och i onödan bränner ut människor. Vi behöver en utbyggd offentlig sektor och vi behöver de företag som verkligen kan bidra med något produktivt till samhällsekonomin och framförallt till den största utmaningen vi står inför: Klimatfrågan.
Fler företag i sig har inget egenvärde."

Om Kina och OS:

"...det kinesiska förtrycket tills för bara några år sedan inte alls var lika uppmärksammat som det numera trots allt är; i många år dränkte det ekonomiska miraklet all kritik./.../

…en annan fackla har också tänts; en motståndsfackla."

Jag fick också tips om artikeln “Psychopathy and Consumerism: Two Illnesses That Need And Feed Each Other” Översatt blir det ungefär "Psykopati och konsumism: två sjukdomar som behöver och föder varandra." Se också om Zygmunt Baumans bok "Consuming Life"

Se också artikeln "Demokratisera skolsystemet" där det står:

"...föräldrar går inte längre på enkla marknadsföringstricks med glassiga broschyrer och lockvaror som gratis dator.

Vi behöver demokratisera - inte privatisera skolan.

Statusen höjs inte av att vinstdrivna friskolor anställer obehöriga lärare.
Konkurrensen från friskolorna har inte heller förbättrat kvaliteten på undervisningen.

Den har bara förbättrat medelklassens möjligheter att sätta sina barn i skolor där de slipper störas av de stökigaste eleverna. Och försämrat möjligheterna för fattiga kommunala skolor att komma till rätta med problemen.

Med slagord som valfrihet har friskolereformen i praktiken spätt på klasskillnaderna i samhället."
VOICE OF JUDAS

Every time I look at you I don't understand
Why you let the things you did get so out of hand.
You'd have managed better if you'd had it planned.
Why'd you choose such a backward time in such a strange land?
If you'd come today you could have reached a whole nation.
Israel in 4 BC had no mass communication.
Don't you get me wrong.
I only want to know.

CHOIR

Jesus Christ, Jesus Christ,
Who are you? What have you sacrificed?
Jesus Christ Superstar,
Do you think you're what they say you are?

VOICE OF JUDAS

Tell me what you think about your friends at the top.
Who'd you think besides yourself's the pick of the crop?
Buddah, was he where it's at? Is he where you are?
Could Mahomet move a mountain, or was that just PR?
Did you mean to die like that? Was that a mistake, or
Did you know your messy death would be a record breaker?
Don't you get me wrong.
I only want to know.

CHOIR

Jesus Christ, Jesus Christ,
Who are you? What have you sacrificed?
Jesus Christ Superstar,
Do you think you're what they say you are?


Inga kommentarer: