söndag 30 mars 2008

Meddelarfrihet och skolan...

från promenad före lunch idag.
Nu hemkommen från påskledighet. Har kollat igenom en hög med tidningar. Bland dessa Lärarnas tidning. Där stod om meddelarfriheten i offentlig respektive privat skola ”Friskola snävar in friheten”. citerar nu friskt igen:

Alla kommunalt anställda har rätt att tala med medier. Men när en skola blir privat försvinner meddelarskyddet.

Du vet väl att du som kommunalt anställd har rätt att tala med medier om förhållandena på din skola, utan att skolledningen får ta reda på att det är du som har lämnat uppgifter?

Det så kallade meddelarskyddet gäller för alla offentliganställda.

OM DU DÄREMOT jobbar i en friskola har ledningen rätt att ta reda på vem som har lämnat uppgifter och du kan i värsta fall förlora jobbet.

- I den privata sektorn väger lojalitetsplikten mot arbetsgivaren tyngre. Ett brott mot den kan ytterst leda till uppsägning. Anställda får heller inte lämna ut företagshemligheter, till exempel hur skolan drivs, hur anslagen fördelas eller andra omständigheter som bör hållas hemliga av konkurrensskäl, säger Ove Rang, förbunds - jurist på Lärarförbundet.

NÄR EN KOMMUNAL SKOLA blir privat genom så kallad avknoppning påverkar det alltså de anställdas rätt att fritt tala med medier. Meddelarskyddet försvinner om skolan inte skriver ett avtal om att behålla det.

- Då skriver man in att yttrande-, tryck- och meddelarfriheten motsvarar den som offentliganställda har. Det lämpligaste är att göra det i kollektivavtalet, säger Ove Rang.

Om skolan sedan får en ny ägare kan villkoren förändras, beroende på om den nya ägaren har kollektivavtal eller ej. Om kollektivavtalet sägs upp försvinner även meddelarskyddet./…/

- Lärare tänker nog mer på andra aspekter av sitt anställningsskydd, till exempel om de får behålla jobbet eller inte vid en avknoppning. De är säkert väl insatta i att de som svenska medborgare har vissa grundlagsskyddade rättigheter, till exempel yttrandefrihet, men att de dessutom har ett starkare skydd som offentliganställda tror jag inte är lika känt.

Arbetsgivare får inte kolla mediekontakter

* Anställda inom offentlig verksamhet har rätt att muntligen lämna uppgifter till massmedier för publicering. Det gäller även i viss utsträckning sekretessbelagda handlingar. Den innebär också ett förbud för arbetsgivaren att efterforska källor, det vill säga undersöka de anställdas kontakter med media.

Om arbetsgivaren ändå gör det är det ett brott som kan ge upp till ett års fängelse eller böter. Meddelarfriheten gäller även vid tystnadsplikt. Det finns vissa undantag från meddelarfriheten – bland annat i fall som gäller rikets säkerhet.

* Meddelarfriheten gäller inte i privat verksamhet. Där får arbetsgivaren efterforska källan. Anställda kan dessutom förlora jobbet om de talar med massmedia. Däremot får medierna inte avslöja uppgiftslämnarens namn. Det är ett brott mot källskyddet som är straffbart.”

Jag har ”viss” (ett understatement?) erfarenhet av elever från privata skolor förutom från kommunala. Speciellt vad gäller en privat skola i kommunen (med musikprofil) tycker jag dess elever har en attityd som om de anser sig förmer, även mot oss lärare… Trodde jag var ensam om denna upplevelse, men det har visat sig att jag inte är det...

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Jag tycker verkligen att det är skandal att inte socialdemokraterna såg till att stifta en lag som gav meddelarfrihet åt alla som arbetar i skattefinansierad verksamhet, såsom inom privat sjukvård, skolor etc. Tala om svek!

Att de borgerliga skulle göra kan man ju se i månen efter. Desto dystrare att sossarna inte var bättre.

Det är så ledsamt i dessa dagar att jag inte orkar blogga om eländet längre.

k sa...

Nej, det är så mycket att reagera på så man vet inte var man ska börja!!

Och meddelarfrihet borde vi alla vara intresserade av! Men det verkar som om lärare inte alltid är medvetna om just denna bit vid "avknoppningar" enligt artiklarna?