torsdag 13 mars 2008

Godisutdelning...

Robert Sundberg skriver i ledaren "Reinfeldt köper röster":
"De råder oenighet i regeringen. Kristdemokraterna och folkpartiet anser att det är viktigare att satsa på de sämst ställda pensionärerna än att ytterligare sänka skatter för de som jobbar.

I helgen, på ett m-partimöte, utlovade ju statsminister Fredrik Reinfeldt ytterligare steg i jobbskatteavdraget. Det rådde emellertid oklarhet om Reinfeldt gjorde utfästelsen i egenskap av regeringschef eller m-partiledare. Tydligen var det den senare rollen som gällde. För i går svarade Reinfeldt fp och kd. Han sade att det går att göra båda sakerna. Även om det kan låta bra finns det problem med det.

Med sin frikostighet mot olika väljargrupper inför valet 2010 riskerar de borgerliga partierna nämligen att, likt tidigare då de regerat, underminera statens finanser så att de kan komma att visa stora underskott om konjunkturläget försämras. Så sent som i förrgår kom även nyheten att Sverige har lägre skattekvot, av de som är fientliga till höga skatter även kallat skattetryck, än Danmark. Det landet går om Sverige som världsmästare i skatteuttag för finansiering av offentlig välfärd./.../

Samma summa i inkomst kom att beskattas olika beroende på om personen arbetade eller var arbetslös eller var pensionär. Det var att bryta med principen om likabehandling av inkomster från skattereformen 1990-91. I och för sig har en del principer som partierna då kom överens om redan brutits.

Det mest kända var s-regeringens införande efter valet 1994 av en värnskatt på högre inkomster. Men det skedde till följd av att Bildtregeringen kört statens finanser i botten med enorma budgetunderskott. Staten behövde då få in pengar och de som kunde avvara dem var de med höga inkomster.

Det borgarna s
ysslar med nu är utdelning av godis inför valet. Den ena gruppen efter den andra utlovas pengar, ofta genom skattesänkningar. Mina farhågor i ledaren i måndags blir därför tydligare: Reinfeldts regering försöker köpa sig fyra år till vid makten genom att ge pengar till väljarna.
/.../

Vi får också se om dagens budgetöverskott förbyts i underskott och om det sker innan valdagen."
---

Inga kommentarer: