onsdag 1 april 2009

Paul Krugman om att ekonomin stimuleras på tok för litet...


Läs också om att "Tusentals unga människor i London demonstrerar mot kapitalismen."

Uppdaterad 2 april: Göran Greider skriver i ledaren "Amerikanarna är klokare" om de konservativa vindarna som drar genom Europa. Om att:
"Regeringarna hade inga större problem med att rädda bankväsendet, där pumpades jättebelopp in utan att blinka. Men massarbetslöshet är i borgerliga ögon inte ett lika stort problem. Så har det sett ut under hela nittonhundratalet och även nu. Det är inhumant. Och det är dumt./.../

Både kortsynta ekonomer och borgerliga politiker skyller ifrån sig och hävdar att de så kallade automatiska stabilisatorerna - det vill säga de socialförsäkringar som faller ut i kristider och som är mer utbyggda i Europa än i USA - redan innebär stora stimulanser.
Problemet är bara att välfärdssystemen idag är så avmagrade att de inte längre fungerar särskilt bra för att hålla efterfrågan uppe. Nu syns också problemet med den så länge förhärskande skattesänkarpopulismen: Under åren av högkonjunktur borde skatterna ha höjts i hela västvärlden, då hade regeringarna stått tryggare och med mindre underskott under innevarande kris."

Ulf Lundén skriver i recension av Andreas Malms bok ”Hatet mot muslimer” (Atlas förlag) om ”Muslimen – vår tids syndabock.” Ja, det är ganska rejält otäckt!? Påminner inte detta om judehatet? Man (makten) måste hitta en gemensam syndabock att kanalisera (folkets) vrede och rädslor (och fokus) mot (istället för vad de själva sysslar med och är ute efter och drivs av, även om detta kanske är omedvetet för dem själva)! De med de starkaste (psykologiska) försvaren tenderar att leda.


Han skriver att i chocken efter terrorattackerna har många vädrat en allmän fientlighet mot muslimer. De skildras som om det finns ett slags inneboende ondska hos (ALLA) de 1, 2 miljarder människor som finns i muslimska länder. Och att Koranen främst manar till terror och död. Men Malm påpekar visst i sin bok att både bibeln och Koranen innehåller både kärleksbudskap och ond bråd död.

"Båda texterna är fyllda av motsägelser och sönderfaller i bud med rakt motsatta etiska och moraliska förhållningssätt."
Se den amerikanske neurologen Jonathan Pincus som skriver i kapitlet "Hitler and Hatred" i sin bok "Base Instinct":
"I en sociologisk studie erhållen inte utan liten personlig risk på medlemmar av rasistorganisationer i USA, pekar Raphael Ezekiel ut ett antal drag i bakgrunden hos medlemmar av hatgrupper som påminner om livet hos de ytterst våldsamma lagbrytare som jag har undersökt. De flesta av Ezekiels subjekt hade förlorat en förälder vid sju års ålder, vanligtvis fadern. Styvfäder och mödrarnas pojkvänner blev typiskt beskrivna som kalla, råa/våldsamma och misshandlande. Förbindelser med familj utanför kärngruppen var skör och det fanns litet föräldraskap på djupet genom en utvidgad familj. Kyrka och sociala instanser (andra än polisen) hade liten eller ingen modulerande roll i familjerna och banden mellan syskon var minimal. Skolgången var avbruten och skolk liksom frånvaro var vanligt förekommande.

Ezekiel skrev 'Ett fåtal medlemmar talade spontant om faderlig alkoholism och våld... Jag tror att en massa hölls tillbaka från mig. [En del] medlemmar rapporterade alkoholism... familjevåld [och] tid tillbringad på häkten (?), fängelser. jag är ganska säker... att det fanns en god portion ytterligare strafftid än detta. Åtskilliga hade blivit bortacckorderade till fosterhem under barndomen. 'Alkoholism, våld, mental sjukdom, paranoia, skolmisslyckanden och medicinska/neurologiska problem genomsyrade Ezekiels hela redogörelse, tankeväckande erinrande om de faktorer som jag har mött hos våldsamma brottslingar.
Konceptet att våldsamma impulser är skapade av upplevelser av misshandel och tillåtna uttryck hos dessa misshandlade individer, som också har endogena neurologiska och psykiatriska sårbarheter [p.g.a. misshandel?] innebär väldigt viktiga implikationer (slutsatser/innebörder) för reduktionen och förebyggande av våld. Ansträngningar riktade mot mildrande av vilken som helst av dessa interagerande faktorer som orsakar våld skulle troligen ha stor betydelse. Den mest effektiva handlingen och troligen den lättaste att åstadkomma, dock, vore förebyggande av barnmisshandel genom sociala program och utbildningsprogram. Ett stort huvudsteg i de första förebyggande åtgärderna av våldsbrott kan troligen åstadkommas genom nationella ansträngningar att reducera eller eliminera all användning av kroppsbestraffningar av föräldrar och lärare."

En som kraftigt bidragit till detta hat hos till exempel amerikaner mot islamer är G. W. Bush. Och flera har också intresserat sig för Bush bakgrund och hans drivkrafter.


Se återigen till exempel följande artiklar och essäer: “Bush isn’t a Moron, He’s a Cunning Sociopath” av Bev Conover, “D.C. Shrink Diagnosis Bush as a Paranoid, Sadistic Megalomaniac”, “George W. Bush’s projection dislocation of self” av Terence O'Leary, “See No Evil -- A political psychologist explains the roles denial, emotion and childhood punishment play in politics” Michael Milburn intervjuad av Brian Braiker, “So George, how do you feel about your mom and dad?” av den brittiske psykologen Oliver James, “The Madness of George W. Bush – A Reflection of Our Collective Psychosis” by Paul Levy.


Kanske är detta mer eller mindre överförbart på andra ledare i världen? Och även på deras anhängare och supporters. En variant av detta är de (maskerade) autonoma anarkister (som förstör för allvarligt - och fredligt - demonstrerande och protesterande) Greider skriver om i tidigare ledare. Det var det där med samhälleligt bifall också...


Artiklarna finns också här.

Inga kommentarer: