fredag 20 februari 2009

Snobbism...


Visste inte riktigt vad jag skulle sätta för rubrik på detta inlägg…


Lennart Frantzell på bloggen Det Progressiva USA om det senaste utspelet mot invandrare:

”Trots Folkpartiets och nu senast Moderaternas utspel mot invandrare som inte lär sig svenska snabbt nog så finns det väl knappast någon Folkpartist eller Moderat som inte hellre pratar engelska än svenska.


Man sätter sina barn i engelskspråkiga skolor - i Sverige -, ser på amerikansk TV och givetvis nedladdade amerikanska filmer från Pirate Bay, osv. Svenskan är ju inte ens ett officiellt språk i Sverige och tappar mark år för år./…/


Så vi kanske istället kan använda pengarna till ge invandrarbarnen en knuff för att behålla sitt modersmål. Vilket skulle gagna Sverige och reta upp Folkpartister och Moderater.

När jag läser detta blogginlägg tänker jag att fler borde uppmuntras blogga. Även de som blivit skriv- och språkhämmade och som inte tror de har tillräckligt bra språk eller för övrigt något att tillföra i debatten.Inte minst kanske dessa skulle uppmuntras snarare att uttrycka sig och träna just dessa förmågor!


Det finns snobbism både här och där?? Inte bara vad gäller musik och musikutövande (mitt yrkesområde). Hur många gånger har vi inte fått höra om lärare i skolan som sagt åt barn att vara tysta när det skulle sjungas i skolan/klassen? Samt blivit hämmade när det gäller andra estetiska uttryck, som ritande, målande oc kanske också dansande.


Människor har blivit hämmade också på andra områden och kanske många fler områden än vi är medvetna om? Bland annat vad gäller att uttrycka sig i tal och skrift. Apropå detta med språk.


Just det att uttrycka sig kan ha oerhört stor betydelse. Se den amerikanska psykologen Jennifer Freyd om detta här. Samt den norska allmänläkaren Anna Luise Kirkengen här samt här. Och man har också konstaterat att bristen på känslospråk ökar i världen, se fenomenet alexitymi och vad detta tros orsaka. Se detta inlägg.


Om "Empaty and autism spectrum disorders [ASD]" står det:


"Research suggests that many ASD individuals have a lack of theory of mind (ToM) and alexithymia (85% of those with ASD's have alexithymia), both of which conditions involve severe deficits in the individual's ability to be empathetically attuned to others. Alexithymia involves not just the inability to express emotions, but specifically the inability to identify emotional states in self or others."

Vilket fritt översatt skulle kunna bli något i följande stil:

"Forskning föreslår att många individer lidande av ASD [olika grader av autism] saknar förmåga att förstå att andra människor har övertygelser, önskningar och avsikter som är annorlunda än dem själva och också lider av alexitymi (85% av dem med olika grader av autism lider också av alexitymi), båda dessa tillstånd inbegriper allvarliga underskott i individens förmåga att vara empatiskt inställd/anpassad till andra. Alexitymi inebegriper inte bara oförmågan att uttrycka känslor, utan bestämt oförmågan att identifiera känslomässiga tillstånd hos en själv och andra."

Vi är dock inte födda sådana är min starka övertygelse, utan vi har uppfostrats till detta från tidigast i livet. Och vi KAN återhämta oss från detta, dock troligen med hårt arbete. Och inte bara med att intellektuellt förstå dessa saker.

Inga kommentarer: