onsdag 4 februari 2009

Litet ekonomisk historia?


[Uppdaterad 5 februari, se slutet]. I ledaren ”S bör lära av Sven Grassman” skriver Jan-Åke Blomqvist, ekonom och folkhögskollärare:

”…det [är] hög tid för eftertanke. Särskilt gäller det socialdemokratin, som har förlorat sina ideologiska rötter i ett läge där en annan politisk riktning är kolossalt viktig för dem som lever på sitt arbete och inte på sitt ägande.”

Ja, vadå arbetslinjen??? När man tjänar mer på spekulation, dvs. på sitt ägande och inte på sitt arbete. Och vilka tjänar på sitt arbete egentligen?

Grassman ansåg att socialdemokratins ledare inom politik, ekonomi och massmedia förgiftades av nyliberalism. Istället för att lyssna på rörelsen så lyssnade de på sina motståndare.

På 1970-talet tog nämligen näringslivet och till dem ideologiskt närliggande medier kontrollen över samhällsdebatten. De som har makten över informationen har också makten över våra tankar, menade Grassman.


I Sverige har nyliberalismen starkt påverkat den ekonomiska politiken sedan tidigt 1980-tal, både hos socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Avreglerad låne- och valutamarknad, det nya pensionssystemet med pengarna på Börsen, en politiskt oberoende Riksbank är bara några exempel.


Enligt Grassman är det ett stort problem att folk inte vet vad ekonomi är, samtidigt som ekonomisk politik är det viktigaste som finns, eftersom det handlar om fattig-rik, ofärd-välfärd./…/


I dagens nyliberalism bjuds endast lagom många ut på arbetsmarknaden för att hålla lönerna nere.”

Min spontana reflektion/känsla: människor spelas ut mot varandra. Det var det där med att söndra och härska…

”Motivet var bland annat att folk skulle jobba mer om marginalskatten sänktes. Reformen finansierades med en kraftig momshöjning på all konsumtion.


Enligt Grassman var reformen en katastrof för LO- och TCO-grupperna. De hade ingen hög marginalskatt och fick således ingen skattesänkning. Istället ökade priserna rejält på grund av momshöjningen.

När konsumtionen sjönk för LO- och TCO-grupperna, sjönk även sysselsättningen.


Skattereformens vinnare var höginkomsttagarna och bolagen, menade Grassman.
Idag äger de tio procenten rikaste i Sverige 71 procent av landets tillgångar./…/


Det är en skam att livets nödtorft och mänskligt arbete beskattas hårt medan värdepappershandeln slipper helt undan.


2. Varför ska vi förlita oss på en ’vetenskap’ som nationalekonomin med sin oförmåga att förutse och förebygga krascher i ekonomin?”

Och se vidare Göran Greider i ”Pensionerna på börsen”:

”ATP-striden hade definierat svensk politik för årtionden framåt och var kanske en av de största segrarna för arbetarrörelsen överhuvudtaget./…/


Många, inklusive jag själv, menade att det isåfall vore bättre att bara reformera ATP-systemet så att det blev hållbart, men nej, systemet skulle helt göras om. En av de symboliskt viktigaste förändringarna var PPM-systemet, där vi själva skulle få välja placering (det var socialdemokraterna emot men borgarna ville till varje pris ha det)./…/


Nu vill regeringen göra något åt det där.


Och även oppositionen. Bra. Men tyvärr lär det bara bli mindre, kosmetiska förändringar. Den så kallade bromsen ska slå till efter tre år istället för efter ett. Men det ändrar inte i sak frågan: Att det bästa vore att pensionen vore förmånsbestämd och oberoende av konjunkturen. Det faktum att Försäkringskassan, som numera handhar pensionerna, får i uppdrag att utreda förbättringar bidrar knappast heller till att lugna någon.”

Se också Robert Sundbergs ledar Regeringen håller stelt fast vid sin plan” och ”Mer wallrafferi i psykvården!” av Göran Greider. Artiklarna ovan finns också här.


Läs också Ett hjärta RÖTT om ”Det finns en förklaring.”


Tillägg 5 februari: i lokaltidning stod det om kvinna med reumatism boende i kommunalt bostadsbolag med fjärrvärme, en kvinna som har 14 grader i sovrummet på natten, vad det innebär för henne. Bland annat måste hon klä på sig en massa extra och ha extra värmekällor i sovrummet (elförbrukande OCH extrakostande för henne? Eller? NÅGON måste ju betala DESSA kostnader?? Vem?).


I bostadsrättsförening med fjärrvärme är det också jättekallt på natten nuförtiden. Och den fjärrvärmen kommer från samma fjärrvärmebolag?


Min undran helt plötsligt: var hamnar de pengar som sparas i uppvärmning av lägenheter på natten (och detta gäller andra liknande så kallade "sparåtgärder" inom andra områden)? Vem håvar in dessa pengar? I vilkens fickor hamnar dessa pengar?


Och samma person/personer tjänar dessutom på att människor använder elförbrukande extra värmekällor?? Också? Så på ett sätt tjänar de flera gånger på detta?? Är det så måntro?


Visserligen sover vi bättre om det inte är för varmt i sovrummet, men under 18 grader är redan litet för litet, även för den som INTE är reumatiker.


Men så många av oss är så hjärntvättade med att vi måste spara?? Så många ifrågasätter detta inte ens, utan biter bara ihop tänderna??


Och hur var det med söndra och härska? Det där att få småfolket (vanligt folk och gräsrötterna på arbetsplatserna) att så att säga börja slåss, att spela ut människor (gräsrötterna) mot varandra och börja misstro varandra (se fuskdebatten til exempel), för där kan makten härja mer ostört och fritt? Ja, det var det där med att polarisera. Och till det kommer att sakna förmåga (och troligen också viljan i många fall) att verkligen förankra saker (auktoritärt ledande)... Se vår nuvarande regering som kör på som ångvältar.


För att använda John Cleeses och Robin Skynners terminologi: hur friska är de politiker som styr - och som vi har över huvudtaget (både till höger och vänster)??? Vad spelar de ut i sin politik och i sina utspel? Det finns säkert skäl att undra. Och det borde flera av dem också fråga sig!? Fråga sig vad som egentligen driver dem.


Vanligt folk borde kanske också fråga sig vad som driver dessa politiker? Och jag har mina teorier om detta...


Och så var det det där med den ledande klassens paranoia...

Inga kommentarer: