onsdag 18 februari 2009

Ännu mer om att vara järnspettsstel, om samhälleligt bifall, samt om att sila mygg…

Kejsarens avträde.


Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén varnar i artikel för att låta 1990-talet gå i repris. Då, vid förra finanskrisen gick man oerhört hårt åt skolan. När hon besökte en mellansvensk stad och hade lunchmöte där med lokala politiker kom alla - utom moderaterna!


När hon försökte påpeka hur oerhört viktigt det är att satsa på det vi verkligen vet ger goda resultat; utbildade lärare, många lärare och lärare som har tid med sina elever, så möttes hon inte av insikt om dessa saker hos politikerna i denna kommun.


Hon menade att regeringen måste vakna. Att det är oerhört viktigt att det kommer ett statligt paket till kommunerna, pengar som måste öronmärkas för skolan. Läget är också gyllene att ge ROT-pengar till skolan i Sverige, med alla dess nedslitna skolor. Många elever riskerar också att få gå i skola i baracker om inte nya skolor byggs.


Och hon pekar också på vikten av att i tider av ökande arbetslöshet, som medför ökade sociala kostnader och minskade skatteinkomster, av att satsa på skolan - NU, innan det blir svårare att göra det.


Och i artikeln ”Att sila mygg” (hittar den inte på nätet än) skriver de i Kulturhyllan i DD om att det är skillnad på sak och sak.


Där skriver de om förvandlingen av våra skogar till monotona virkesåkrar. Om skogsbrukets jakt på virke och vad det leder till; monstruösa maskiner massakrerar marken till ett groteskt månlandskap. Fega politiker vågar inte reagera på detta. Denna feghet och passivitet kontrasteras mot kraftfullt agerande i andra frågor, som

”…om en sommarstugeägare vill bygga ett utedass en halvmil från närmsta granne så är det som att starta ett tredje världskrig. Det krävs hart när både miljöprövning och konsekvensanalys, men när skogsbruket massakrerar hela Sverige krävs ingenting.”

På Hyllan

”…erinrar de sig också hur miljönämnder enas kring föreläggande mot olagliga affischeringstavlor – men som inte ens berör klimatfrågan.


Att genom overksamhet stödja ett groteskt miljöförstörande samhälle och samtidigt eftersträva konsensus gällande användning av enbart Svanenmärkta golvvårdsprodukter – [är att] sila mygg och svälja kameler.

Läs också Göran Greiders ledare om att moderaterna skaffar sig allt längre fiskespön i ledaren "Moderater med långa spön" :

De nya moderaterna skaffar sig allt längre fiskespön - och vill nu uppenbarligen fiska i de vatten dit annars mest Sverigedemokraterna brukar stå med brunt vatten upp till knäna. /…/


Hela attityden går ut på att asylsökande och flyktingar primärt är tvivelaktiga, ja de ser på dessa människor ungefär som Försäkringskassan ser på folk: De definieras i första hand som fuskare.”

Ja, folk ska slicka uppåt och slå nedåt!!??

”Signalpolitik brukar sånt här kallas. Jag tycker det är värre än så. Moderaternas taktik verkar vara att inkorporera bland sina sympatisörer så många Sverigedemokrater som möjligt.

Man kan bara hoppas att de moderata förslagsställarna trasslar in sig i linan och att draget fastnar i de sjunkna rasistiska traditioner som partiets ungdomsförbund en gång företrädde.”
Ja, det kan man verkligen hoppas!

Se tidigare inlägg om samhälleligt bifall och John Cleese/Robin Skynner om det att polarisera människor.


Se vidare också Ett hjärta RÖTT om ”Den nya moderata människosynen” och Motvallsbloggen om ”Moderaterna pratar strunt om invandrare igen.”


Och det här jobbavdraget gynnar nog bara dem med höga inkomster!!?? För dem betyder höjda fordonsskatter, höjda gränser för allmänna avdrag i deklarationen etc. etc. etc. ingenting. Slår mig nu med stor ironi, när jag just ska betala bilförsäkring och fordonsskatt, samt snart deklarera. Med skatteavdraget omfördelas snarare pengar till dem med mest inkomster? Och de med lägst kommer att förlora, även om de inbillas annat!? Människor luras, för att uttrycka det i klartext? Och det är just det ledande politiker är ute efter att genomföra, omfördela medel till de som har mest.


För dem med medel- och låginkomster går jobbskatteavdraget kanske bara jämnt upp respektive förlorar man, både ekonomiskt och vad gäller trygghetssystem (socialförsäkringar, som de med lägre inkomster kan få svårta att betala i framtiden om det fortsätter som nu). Jo, jag tror att med tiden kommer framförallt de med låga inkomster att förlora oerhört mycket (om denna politik fortsätter), men också hela samhället, både samhällsekonomiskt och inte minst vad gäller samhällsklimat. Vilket i sin tur gynnar de mer extrema partierna (och fascistiska tendenser).


Jag fick Pedagogiska magasinet nr. 1/09 igår och där fanns en recension om dessa ting, men i en annan tappning, av boken "The Global Assault on Teaching, Teachers and their unions" (Palgrave MacMillan) i "Världen över trampar nyliberalismen med stora fötter över skolan. En skarp varning för följderna utfärdas i en internationell antologi." (se sidan 84).


Där skrivs om vad som sker idag inom utbildningssektorn, när den nyliberala omvandlingen genomförs globalt. Första delen i boken ger en introduktion till den nyliberala attacken.

"Författarna anser att denna attack är en de av ett politiskt projekt med tre målsättningar som utvecklats sedan 1980-talets början. Dessa är att (1) förflytta rikedomar uppåt i den soiala hierarkin genom att skapa nya styrmekanismer - de rika ska bli rikare.
Här skrivs detta rakt ut!!!! Rikedomar ska flyttas uppåt de rika bli rikare! Här hymlas det inte med det!!! Någon annanstans (hos Krugman?) stod det att gräsrötterna istället för rejäla löner erbjuds lån för att skaffa sig boende (i form av egethus) osv. De är tvungna att sätta sig i skuld för sådant som de välbeställda kanske kan köpa UTAN att ta lån?

"(2) att göra om nationella skolsystem så att produktionen av arbetare för marknadens behov blir det främsta målet - att utbilda för arbete och inte som en mänsklig rättighet."

Människar ses som robotar, varor, döda tingestar? Inte som levande varelser, där det att lära sig är en mänsklig rättighet och en önskan hos väldigt många människor! Och är naturlig och inbyggd hos alla från början, men tagits ifrån alltför många tidigt, inte bara av skolan, men också av ännu tidigare upplevelser.

"(3) att bryta ner det offentligas ensamrätt inom utbildningssektorn för att skapa utvidgade möjligheter för privata vinstintressen - att göra utbildning till en del av marknaden via det som kallas fria val."

Hmmm ja, detta med valmöjligheter... Vilka har det egentligen?

"Begrepp som charter schools, city academies, och language schools används som beskrivningar av det som vi iSverige kallar friskolor, ett begrepp som retoriskt har en positiv klang och därför passar in i den nyliberala tvetydigheten./.../


Bushregimen i USA utnyttjade det så kallade Texas-miraklet i sin kampanj för den nya konservativa skolpolitiken som går under namnt No Child Left Behind. Man kommer osökt att tänka på den svenska ubildningsministerns sätt att karaktärisera den svenska skolan utifrån vad han betraktar som vetenskapliga sanningar."

Och apropå "vetenskapliga sanningar" skulle jag vilja skriva ett blogginlägg om just detta senare.


Enligt denna recension så sker en mobilisering över hela världen emot dessa nyliberala strömningar inom skolan.

"I boken påpekas hur viktigt det är att mobiliseringen fortsätter och utvidgas internationellt."

Samtidigt som boken publicerades skapades webbsidan www.teachersolidarity.com - the Global Assault on Teaching, Theachers and their Unions: Stories for Resistance.


Artiklarna finns också här.

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Du skriver:
ja de ser på dessa människor ungefär som Försäkringskassan ser på folk: De definieras i första hand som fuskare.”

De allra flesta minns inte idag att det var just med förakt för invandrare och flyktingar det började, det där att se människor som fuskare. Hela början av 90-talet var en period under vilken "invandraren" förvandlades från en intressant person som Sverige behövde och flyktingen som en person som var i starkt behov av svenskt stöd och hjälp, till att bli en halvkriminella, arbetslösa fuskare som bara kom hit för att leva gott på svenska bidrag.

Den gången, före bloggandets tid, försökte jag skriva om detta, (ingen var intresserad för nu skulle man lyfta på mattan, enligt en samlad journalistkår) - försökte jag påpeka att det förakt som nu östes över invandrare och flyktingar snart skulle utvidgas att också gälla svenskar. Exakt vad som hände alltså. Nedvärderingen av invandraren var bara början på en totalt förändrad människosyn i Sverige, som väldigt snabbt också kom att omfatta "den svenska människan" - nu blev sjuka, arbetslösa och på andra sätt otursdrabbade svenskar också fuskare, simulanter och orbetsskygga typer som skulle straffas, utsättas för de hårda tag som man några år tidigare började hävda att invandrare och flyktingar måste utsättas för.

Så nu väntar jag bara på att även infödda svenskar kan bli fråntagna sina medborgarskap. Med tanke på att vi är på väg tillbaka till medeltiden, i allt fler avséenden, vore det väl följdriktigt med någon modern form av fredlöshet i samhället, med människor totalt utan rättigheter!

k sa...

Jo, vi glömmer väldigt fort! Jag kom osökt att tänka på Gelert Tamas och hans bok Lasermannen... http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_477799.svd