lördag 21 februari 2009

Disciplinproblemen i skolan eller tron att det var bättre förr…

ur filmen Hets.


I recensionen ”Läsvärd exposé men för litet analys” i Pedagogiska magasinet 2009/1 (sidan 90) över avhandlingen ”Störande elever, korrigerande lärare. Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande fickor och pojkar i klassrummet” av Marcus Samuelsson, Linköpings universitet, skriver Peter Fowelin:

”Redan i mitten av 1950-talet ombads Torsten Husén att göra en utredning med anledning av den ’uppfostringskris’ som tog sig uttryck i ökade svårigheter att få eleverna att anpassa sig till skolans normer. I den utredning som sedan kom 1959 skrevs bland annat om ’den så gott som permanenta oron i många klassrum.’


Disciplinproblem är inget nytt problem. Det vet vi väl alla, i grund och botten. (Utom en och annan ledande skolpolitiker som tror att allt var så bra förr)."

Ja, det var det där med hyllandet av kunskap och kunnande hos våra skolpolitiker i regeringen… Hur är det med DERAS kunnande och respekt för kunnande, vetande och forskning?

Inga kommentarer: