fredag 15 augusti 2008

Om (o)förmåga att godvilligt erkänna misstag - samt psykopati…[Tillägg 16 augusti i slutet]. Paul Krugman skriver i artikeln ”Greenspan: not a mensch” om Alan Greenspans oförmåga att godvilligt erkänna sina misstag. Som i detta fall att han 2006 deklarerade att "det värsta var över." Krugman undrar om Greenspan inte inser hur lätt det är att kolla idag vad man faktiskt har sagt tidigare.

Krugman menar att Greenspan inte har förmåga att ta ansvar för sina misstag.

”Det absolut mest häpnadsväckande med Alan Greenspans uppträdande, sedan bubblan som han insisterade ’högst osannolikt’ skulle brista och tilldela den makroekonomiska skada, som han sa att den inte skulle tillfoga, är hans avsaknad av mänsklighet – [dvs.] hans oförmåga att godvilligt erkänna sina misstag,”

skriver Krugman. Arrogant (tillägg efter lunch: jag kom osökt att tänka på en svensk politiker här! Som missbrukar sin politikerroll för egen vinning?), auktoritärt, ja, även totalitärt? Ja, det var det där med att vara en äkta, genuin auktoritet. Värnar liberalerna (några liberaler över huvudtaget idag, vare sig de är nyliberaler eller inte) verkligen personlig integritet? Och hur är det med egentlig, genuin frihet? Och det var det där med ledares inflytande på människorna under... (här vill jag bara tillägga att människorna under KAN genomskåda sina ledare och har kanske också det ansvaret! Men det förutsätter att de i sin tur inte har en massa förnekade erfarenheter och/eller är villiga att ifrågasätta dessa saker i sig själva. Vi MÅSTE inte gå i auktoritära ledares ledband! Fast att komma till denna punkt tror jag kan vara ett hästarbete. Men det fråntar inte oss alla ett ansvar för sakernas tillstånd här i världen, på mikro- och makronivå!).

Nu säger han att han bara syftade på det makroekonomiska inflytandet av prisfall på hus. Men det han faktiskt sa var:

”I suspect that we are coming to the end of this downtrend, as applications for new mortgages, the most important series, have flattened out.”

I Kulturhyllan I DD fanns en artikel om “Psykopaten nyliberalen” där de citerar en kommentar i Dagens Industri till en webbartikel om den förestående lågkonjunkturen. Läsaren ifråga skriver:


”Världsekonomin står vid vägs ände – den nyliberala lögnen får visa sitt rätta ansikte. Fördelningspolitik och ansvarstagande är enda vägen framåt. Nyliberalismen är samma sak som psykopati, fast på politisk nivå.

Tillägg 16 augusti: I insändare idag skriver en insändarskribent:

”När man lyssnar till ’De Nya Moderaterna.’ eller ”De Gamla Moderaterna,’ så får man en unken känsla av deras ärvda ’förnäma’ översitteri!”

Och, ja, det är skillnad på folk och folk??? I en insändaren med rubriken ”Grattis, holländare!” (hittar inte heller denna på webben). I denna står det att länsstyrelsen tillåter invandring från länder som Holland. Vilket kan vara förståeligt; holländarna flyr från en överbefolkad och stressig miljö. Insändarskribenten skriver att medan vi tillåter invandring av en chef från Holland så nekar vi en familj som flyr maffian i Ryssland och den levnadsstress det medför. Om vi sedan går till dagens arbetslinje i Sverige så ska arbetslösa söka jobb från första dagen till samma typ av miljö som holländarna flyr från.

Enligt insändarskribenten får holländarna hjälp att komma till Sverige genom lots hos länsstyrelsen. Denne lots hjälper en också att hitta arbete.

Ja, visst är det konstigt? Borde inte alla människor få hjälp, och samma hjälp?

Men vissa ÄR mer värda! De som har pengar, status, en hög utbildning är värda mer?

Inga kommentarer: